VAD

Vad uttrycker ordet? Hur används det?

Ordklass: pronomen, frågande.
Definition: 1


Ordet "vad" står istället för något man vill veta.

Exempel på användningen:

 • Vad har du i väskan?
 • Vad skall du göra imorgon?
 • Vad gjorde ni i skolan?
 • Vad tänker ni göra till jul?
 • Vad tänker du på?

Ordets ursprung: fornsvenska "hvat".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Vad" kallas satsdelsord i satsläran och används för att bilda direkt objekt.

"Vad" används här i direkta frågor.

Direkt objekt

Vad skall du hämta i affären?
Ordklass: pronomen, frågande.
Definition: 2


Ordet "vad" står istället för något man säger man vill veta.

Exempel på användningen:

 • Jag undrar vad Sture skall göra med sitt företag.
 • Bertil har en fråga om vad ni skall göra med skogen.
 • Polisen ville veta vad föraren hette.
 • Olga funderade länge på vad hon skulle köpa i affären.
 • Vi sitter här och funderar över vad barnet skall heta.

Ordets ursprung: fornsvenska "hvat".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Vad" kallas satsdelsord i satsläran och används för att bilda direkt objekt i bisatsen.

"Vad" fungerar även som ett fogeord och inleder bisatsen.

"Vad" används här i indirekta frågor - man kommunicerar att man har en fråga.

Direkt objekt

Mamma vill veta vad du skall göra ikväll.
Ordklass: pronomen, relativt.
Definition: 3


Ordet "vad" står istället för något som blir utsatt för en handling.

Exempel på användningen:

 • Ingen vet vad vi gör.
 • Pär hörde vad hon sa.
 • Gör vad du tycker är bäst.
 • Ragnar visste inte vad han skulle handla.
 • Jag sjunger vad jag vill.
 • Nu går han hem och gör vad han ska göra.
 • Lisa vet vad Berit skall köpa.
 • Oskar kommer nog att förstå vad Nils vill.

Ordets ursprung: fornsvenska "hvat".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Vad" kallas satsdelsord i satsläran och används för att bilda direkt objekt.

"Vad" fungerar även som fogeord här och inleder bisatsen.

Direkt objekt

Vera förstår inte vad vi gör.
Ordklass: pronomen, relativt.
Definition: 4


Ordet "vad" tillsammans med "som" står istället för något.

Används här tillsammans med ordet "som".

Exempel på användningen:

 • Hon berättade vad som hände.
 • Han åt vad som dukades fram.
 • Olle sprang hem för att se, vad som hade kommit.
 • Vill du veta vad som händer imorgon?
 • Berit listade ut vad som stod i brevet.
 • Kan du säga vad som hände på festen?

Ordets ursprung: fornsvenska "hvat".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Vad" kallas satsdelsord i satsläran och används för att bilda subjekt tillsammans med ordet "som".

"Vad som" fungerar även som fogeord här och inleder bisatsen.

Subjekt

Barnen visste inte vad som fanns i paketen.
Ordklass: pronomen, frågande.
Definition: 5


Ordet "vad" tillsammans med "som" står istället för något man vill veta.

Används här tillsammans med ordet "som".

Exempel på användningen:

 • Jag undrar vad som hände på festen.
 • Bertil har en fråga om vad som ägde rum på styrelsemötet.
 • Polisen ville veta vad som skedde på torget.
 • Olga funderade länge på vad som behövdes i affären.
 • Vi sitter här och funderar över vad som renoverades i hamnen.

Ordets ursprung: fornsvenska "hvat".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Vad" kallas satsdelsord i satsläran och används för att bilda subjekt tillsammans med ordet "som".

"Vad som" fungerar även som fogeord här och inleder bisatsen.

Subjekt

Barnen vill veta vad som finns i paketen.
Ordklass: adverb.

Ordet "vad" uttrycker att den efterföljande beskrivningen är i hög grad.

Exempel på användningen:

 • Vad trevligt vi har det!
 • Vad fin du är!
 • Vad stor du har blivit!
 • Vad Nils har vuxit!
 • Vad fint det är!
 • Vad snäll du är!
 • Vad bra du jobbar!
 • Vad bra det går för oss!
 • Vad fort du springer!

Ordets ursprung: fornsvenska "hvat".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

Ordet "vad" använder du i utrop och har därför utropstecken efter. Du sätter även talstreck före eller citattecken runt, när du skriver.

- Vad trevligt det är på festen!
"Vad söt din dotter har blivit!"

"Vad" kallas satsdelord i satsläran och används för att bilda adverbial.

Adverbial

Vad mycket du skriver!
Lär dig mer om ordklasserna och satsdelarna!

Om du vill lära dig mer om de enkla orden och hur de fungerar i satsen, då skall du lära dig mer om ordklasserna och satsdelarna. Se här för mer information angående ordklasserna och satsdelarna.

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.