TILL

Vad uttrycker ordet? Hur används det?

Ordklass: preposition.
Definition: 1


Ordet "till" uttrycker att nu följer slutmålet för en rörelse.

Exempel på användningen:

 • Jag åkte till Göteborg.
 • Nästa sommar skall vi åka till Spanien.
 • Måste vi gå till tandläkaren idag?
 • Hans cyklade till sitt hem på Hisingen.
 • Skall ni åka till Björn i Dalarna i år.

Ordets ursprung: fornsvenska "til".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Till" kallas satsdelspartikel i satsläran och används för att bilda adverbial tillsammans med andra ord.

Adverbial

Jag vill inte följa med "till torpet".
Ordklass: preposition.
Definition: 2


Ordet "till" uttrycker att nu följer den eller det som mottager någonting.

Exempel på användningen:

 • Sture gav en fin present till sin tjej.
 • Du behöver inte ge någonting till Siv.
 • Ylva skrev ett brev till Olle.
 • Ring gärna till Märta ofta.
 • Ylva sa något viktigt till Stig.
 • De gav för många ben till hunden.

Ordets ursprung: fornsvenska "til".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Till" kallas satsdelspartikel i satsläran och används för att bilda indirekt objekt tillsammans med andra ord.

Indirekt objekt

Du behöver inte ge någonting "till Inga".
Ordklass: preposition.
Definition: 3


Ordet "till" uttrycker att nu följer den gräns, där handlingen eller tillståndet slutar.

Exempel på användningen:

 • Vi bodde utomlands till 1990.
 • Jag tränade dans till klockan nio.
 • Företaget är öppet till 17:00.
 • Vi dricker kaffe till 11:15.
 • Han var singel till mitten av 2000-talet.
 • Lisa låg och läste till klockan tolv.
 • Hildur jobbar från nio till fem på kontoret.
 • Vår tomt sträcker sig fram till trädet.
 • Öknen sträcker sig till kullen där borta.
 • Oskar fyllde glaset till randen.

Ordets ursprung: fornsvenska "til".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Till" kallas satsdelspartikel i satsläran och används för att bilda adverbial tillsammans med andra ord.

Adverbial

Min tomt sträcker sig "till kohagen".
Ordklass: preposition.
Definition: 4


Ordet "till" uttrycker att nu följer tidpunkten för något.

Exempel på användningen:

 • Skall vi träffas till jul?
 • Jag skall åka bort till helgen.
 • Till sommaren skall de åka till Italien.
 • Ulla vill resa bort till sin födelsedag.
 • Vad skall ni göra till nyår?

Ordets ursprung: fornsvenska "til".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Till" kallas satsdelspartikel i satsläran och används för att bilda adverbial tillsammans med andra ord.

Adverbial

Vi skall cykla runt Bornholm "till sommaren".
Ordklass: preposition.
Definition: 5


Ordet "till" uttrycker att nu följer syftet eller resultatet med handlingen.

Exempel på användningen:

 • Han utbildar sig till lärare.
 • De tränade hunden till perfektion.
 • Jonas sparade till körkortet.
 • Vet du att Jill läste till engelsk-lärare?
 • George studerar till läkare.
 • Brottslingen dömdes till två års fängelse.
 • Pär har övat piano till fulländning.
 • Jag bokförde till chefens belåtenhet.
 • De hade inte pengar till resan.
 • Stina lägger undan pengar till en hund.
 • Jag gav henne godis till hennes kalas.
 • Ylva har köpt biljetter till föreställningen.

Ordets ursprung: fornsvenska "til".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Till" kallas satsdelspartikel i satsläran och används för att bilda adverbial tillsammans med andra ord.

Adverbial

Jag förberedde mat och dryck "till julfirandet".
Ordklass: preposition.
Definition: 6


Ordet "till" uttrycker att någon eller något hör ihop med något.

Exempel på användningen:

 • Locket till burken var sönder.
 • Kan du hämta nyckeln till låset.
 • Har du vinterdäck till bilen?
 • Biljetter till föreställningen kostar hundra kronor.
 • Ricky är anhängare till fotbollsföreningen.
 • Här är oljan till din cykel.
 • Bertil tyckte om brunsåsen till köttbullarna.
 • Han är en vän till familjen.
 • Brevet till Lisa kom fram i tid.

Ordets ursprung: fornsvenska "til".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Till" kallas partikel i satsläran och används för att bilda attribut tillsammans med andra ord. Dessa attribut används sedan i olika satsdelar.

Attribut

Skärmen "till datorn" är ny.
Ordklass: preposition.
Definition: 7


Ordet "till" uttrycker att nu följer en beskrivning av känslorna.

Exempel på användningen:

 • Han gick i mål till höga jubelrop.
 • Olle körde slalom till stormande applåder.
 • Doris spurtade till publikens jubel.
 • Till vår stora glädje vann vi på Lotto.
 • Jag fick jobbet till familjens förvåning.
 • Han lämnade oss för tidigt till vår stora sorg.
 • Jerry kom hem från USA till vår stora belåtenhet.
 • Till Stinas förskräckelse tog han kontakt igen.
 • Till min stora sorg gjorde hon slut.

Ordets ursprung: fornsvenska "til".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Till" kallas satsdelspartikel i satsläran och används för att bilda adverbial tillsammans med andra ord.

Adverbial

Olle vann på Lotto till allas förvåning.
Ordklass: preposition.
Definition: 8


Ordet "till" uttrycker att nu följer något man plötsligt använder.

Exempel på användningen:

 • Karin tog till kniven när hon blev arg.
 • De fick gripa till vapen, för att fienden kom.
 • Hon tog till tårarna för att behålla honom.
 • Karl har tagit till humor i många jobbiga situationer.
 • Nu får vi ta till list!

Ordets ursprung: fornsvenska "til".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Till" kallas satsdelspartikel i satsläran och används för att bilda direkt objekt tillsammans med andra ord.

Direkt objekt

Frida kommer att ta till utpressning om hon måste.
Ordklass: preposition.
Definition: 9


Ordet "till" uttrycker att nu följer resultatet av ett val eller utnämning. Detta resultat beskriver personen.

Exempel på användningen:

 • Bo valdes till VD för företaget.
 • Greta har utsetts till Lucia varje år på företaget.
 • Bertil utnämndes till ordförande på senaste mötet.
 • Har ni valt Stina till kassör?
 • Ni kommer väl inte att utse Hugo till sekreterare?

Ordets ursprung: fornsvenska "til".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Till" kallas verbpartikel-preposition i satsläran och används för att bilda predikat tillsammans med andra ord.

Predikat

Gregor "blev utnämnd till" vice ordförande.
Ordklass: preposition.
Definition: 10


Ordet "till" uttrycker att nu följer en övre gräns i en beskrivning.

Exempel på användningen:

 • Tjugofem till trettio människor fanns i lokalen.
 • Vi träffade fem till sju människor i skogen.
 • Mormor gav godis åt tre till fyra barn på festen.
 • Yngve tog nog två till tre läsk i restaurangen.
 • Sture brukar äta tre till fyra gånger om dagen.

Ordets ursprung: fornsvenska "til".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Till" kallas partikel i satsläran och används för att bilda attribut tillsammans med andra ord.

Attribut

Det räcker med att träna "tre till fyra" gånger i veckan.
Ordklass: preposition.
Definition: 11


Ordet "till" uttrycker att nu följer den övre gränsen på mängden.

Exempel på användningen:

 • Man kan få ge upp till femtusen kronor för en bra cykel.
 • Sture gav tre till fyra kronor för en öl i Tyskland.
 • Lisa vill bara betala hundra till tvåhundra kronor för en hundklippning.
 • Yngve hämtade tjugo till trettio ägg i veckan på bondgården.
 • Ture har lagt tre till fyra kilo äpplen i korgen.

Ordets ursprung: fornsvenska "til".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Till" kallas satsdelspartikel i satsläran och används för att bilda direkt objekt tillsammans med andra ord.

Attribut

Inga gav "sju till åtta" julklappar varje år.
Fast uttryck: "till livs".

Ordklasser: preposition + substantiv


Orden "till livs" uttrycker att handlingen innefattar födoämnen som krävs för att leva.

Exempel på användningen:

 • Jag skall köpa något, som jag skall ha till livs.
 • Nu har vi gått länge, det är dags att få något till livs.
 • Vad vill du ha till livs?
 • Olle och jag skall nu gå och köpa något till livs.
 • När man jobbar länge gäller det att få något till livs.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Till livs" kallas satsdelsord i satsläran och används för att bilda adverbial.

Adverbial

Kan jag ge dig något till livs?
Fast uttryck: "till havs".

Ordklasser: preposition + substantiv.


Orden "till havs" är en plats ute på havet.

Exempel på användningen:

 • Du kan inte nå Fred; han är till havs.
 • Sture vill gärna åka till havs.
 • Han klarar inte av att vara till havs längre.
 • Vill du följa med till havs?
 • Pär kommer att vara till havs då.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Till havs" kallas satsdelsord i satsläran och används för att bilda adverbial.

Adverbial

När åker vi till havs?
Fast uttryck: "till bords".

Ordklasser: preposition + substantiv.


Orden "till bords" uttrycker att handlingen innebär att ta sig till en plats eller vara på en en plats vid ett bord.

Exempel på användningen:

 • Dags att gå till bords!
 • Klockan ett går vi till bords på Skryllegården.
 • De satte sig till bords.
 • Kom nu till bords, vi skall äta middag.
 • Det satt tolv personer till bords på festen.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Till bords" kallas satsdelsord i satsläran och används för att bilda adverbial.

Adverbial

När sätter vi oss till bords?
Fast uttryck: "till vardags".

Ordklasser: preposition + substantiv.


Orden "till vardags" uttrycker att handlingen görs på en dag som inte är lördag, söndag eller helgdag.

Exempel på användningen:

 • Till vardags äter de middag på kvällen.
 • Doris drack ingenting starkt till vardags.
 • Till vardags var hon klädd i jeans.
 • Barnen äter inte godis till vardags.
 • Till vardags drack han vatten till maten.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Till vardags" kallas satsdelsord i satsläran och används för att bilda adverbial.

Adverbial

Till vardags vill han inte ha kostym.
Idiom: "till hands".

Ordklasser: preposition + substantiv.


Orden "till hands" uttrycker att något finns inom räckhåll.

Exempel på användningen:

 • Du skall ha dina verktyg till hands, när du arbetar.
 • Jag har min såg till hands.
 • I köket finns alla tillbehör till hands, när vi bakar.
 • Vid sängen har jag ett glas vatten till hands.
 • Han hade mobilen till hands när han körde.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Till hands" kallas adverbial i satsläran.

Adverbial

Jag kommer alltid att finnas "till hands".
Idiom: "till fots".

Ordklasser: preposition + substantiv.


Orden "till fots" uttrycker att fötterna används för förflyttning.

Exempel på användningen:

 • Jag kommer till fots.
 • Han gick till fots längs stranden.
 • Olle kommer faktiskt till fots från Lund.
 • Bussen stannar två kilometer från husen, sedan får du gå till fots.
 • Sture och Anna kom till fots från båten.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Till fots" kallas adverbial i satsläran.

Adverbial

Du kommer väl inte "till fots".
Idiom: "ta till orda".

"Till" är preposition här.


Orden "ta till orda" beskriver att någon bryter sin tystnad och säger något.

Exempel på användningen:

 • Det är inte alla som vågar ta till orda på ett möte.
 • Ta till orda och säg vad du tycker!
 • Ordföranden tog plötsligt till orda.
 • Det var inte många som tog till orda.
 • Om han blir vald, kommer jag att ta till orda.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Ta till orda" kallas predikat i satsläran.

Predikat

Nu får du "ta till orda".
Idiom: "till salu".

"Till" är preposition här.


Orden "till salu" beskriver att någon eller något skall säljas.

Exempel på användningen:

 • Huset är till salu.
 • Tomten har länge varit till salu.
 • Jag är inte till salu.
 • Lycka är inte till salu.
 • Hunden hade varit till salu, om vi skulle flytta.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Till salu" kallas adverbial i satsläran.

Adverbial

Båten blev plötsligt "till salu".
Idiom: "till skänks".

"Till" är preposition här.


Orden "till skänks" beskriver att någon får något utan att betala för det.

Exempel på användningen:

 • Jill fick en hund till skänks.
 • Jag kommer att få en dator till skänks.
 • Föreningen mottog en byrå till skänks.
 • Han hade aldrig fått någonting till skänks.
 • Man får aldrig något till skänks.
 • Berit har fått sin charm till skänks.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Till skänks" kallas adverbial i satsläran.

Adverbial

Joel fick en bil "till skänks".
Idiom: "hålla till godo".
Definition: 1.

"Till" är preposition här.


Orden "hålla till godo" uttrycker att någon eller något går med på en lägre nivå av något.

Exempel på användningen:

 • Hon fick hålla till godo med sill.
 • Lena höll till godo med en Sverige-semester.
 • Björn bör hålla till godo med en mindre kamera.
 • Sture fick hålla till godo med en cykel.
 • De tvingades att hålla till godo med rester.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Hålla till godo" kallas predikat i satsläran.

Predikat

Ni "får hålla till godo" med fisk till middag.
Idiom: "hålla till godo".
Definition: 2.

"Till" är preposition här.


Orden "håll till godo" uttrycker en uppmaning till någon att ta emot något.

Exempel på användningen:

 • Håll till godo med laxen!
 • Håll till godo med bilen över helgen!
 • Håll till godo medan maten är varm!
 • Håll till godo med maten!
 • Håll till godo med bröllopspresenten!
 • Håll till godo med kryssningen i Medelhavet!

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Håll till godo" kallas predikat i satsläran.

Predikat

"Håll till godo" med mobiltelefonen!
Idiom: "håll till godo".
Definition: 3.

"Till" är preposition här.


Orden "håll till godo" uttrycker en kommunikation som erbjuder något positivt till någon.

Exempel på användningen:

 • Välkomna till bröllopet! Håll till godo!
 • Nu har jag satt fram korven. Håll till godo!
 • Kan vi äta nu? Håll till godo!
 • Kräftorna är nu klara i köket. Håll till godo!
 • Får jag lov att låna bilen? Håll till godo!

Man kan även använda ordet "var så god" eller "varsågod".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Håll till godo" kallas satsförkortning i satsläran och är en uppmaning.

Satsförkortning

Maten är klar! "Håll till godo!"
Ordklass: adverb.
Definition: 1


Ordet "till" uttrycker att handlingen eller tillståndet upprepas.

Ordet "till" betonas här.

Exempel på användningen:

 • Ge mig lite till.
 • Jag behöver en kopp kaffe till.
 • Kan du ge mig en kaka till?
 • Stina behöver en dator till.
 • Spring ner och köp en liter mjölk till.
 • Jag vill inte att du är sur en gång till.

Man kan även använda ordet "ytterligare".

Ordets ursprung: fornsvenska "til".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Till" kallas satsdelsord i satsläran och används för att bilda adverbial.

Adverbial

Jag vill leka lite "till".
Ordklass: adverb.
Definition: 2


Ordet "till" uttrycker att en handling inträffar plötsligt.

Ordet "till" betonas här.

Exempel på användningen:

 • Han ryckte till när bussen kom.
 • Stina hoppade till, när hon såg en orm.
 • Sture slog till hunden på gatan.
 • Jag hörde att de skrattade till i TV-soffan.
 • Det var inte många som tyckte till på mötet.
 • Barnet sprang iväg när elden flammade till.
 • Han vaknade till när Ulla ropade.

Ordets ursprung: fornsvenska "til".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Till" kallas verbpartikel i satsläran och används för att bilda predikat tillsammans med andra ord.

Predikat

Berit "ropade till" när hon blev rädd.
Ordklass: adverb.
Definition: 3


Ordet "till" uttrycker att handlingen eller tillståndet existerar eller börjar existera.

Ordet "till" betonas här.

Exempel på användningen:

 • Det är underbart att finnas till.
 • Jag vill visa att jag finns till.
 • Datorn är till för att användas.
 • Överenskommelsen kom till för att skapa enighet i företaget.
 • Expansionsplanen kom till under Båstadmötet.
 • Barnet kom till under Spanienresan.
 • Hur vet du att du finns till?
 • Lagen är till för att förhindra brott.
 • Bilen är till för att förflytta människor.
 • Bestämmelsen kom till på grund av leveransförseningar.
 • Många barn blev till under kriget.
 • Lagen kom till, när hon var statsminister.
 • Glädjen kom till efter giftermålet.

Ordets ursprung: fornsvenska "til".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Till" kallas verbpartikel i satsläran och används för att bilda predikat tillsammans med andra ord.

Predikat

Företaget kom till under hans levnad.
Ordklass: adverb.
Definition: 4

Ordet "till" betonas här.


Ordet "till" uttrycker att rörelsen har en riktning mot något.

Exempel på användningen:

 • Människor strömmade till på torget.
 • Vattnet rinner till i brunnen.
 • Kunderna har strömmat till och fyllt butiken.
 • Fisken kommer att strömma till där borta vid vassen.
 • Svetten rann till i ansiktet inne i varuhuset.

Ordets ursprung: fornsvenska "til".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Till" kallas verbpartikel i satsläran och används för att bilda predikat tillsammans med andra ord.

Predikat

Pengarna strömmade till i kassan.
Ordklass: adverb.
Definition: 5

Ordet "till" betonas här.


Ordet "till" uttrycker att handlingen får ett resultat.

Exempel på användningen:

 • Thomas har lagat till en ostkaka.
 • Knäpp till jackan, det är kallt ute.
 • Det tog inte lång tid att laga till lunchen.
 • Skär till tunna skivor av brödet.
 • Kocken kommer att laga till femton portioner köttbullar på söndag.

Ordets ursprung: fornsvenska "til".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Till" kallas verbpartikel i satsläran och används för att bilda predikat tillsammans med andra ord.

Predikat

Björn skar till fisken.
Fast uttryck: "säga till".

Ordklasser: verb + adverb.

Ordet "till" betonas här.


Orden "säga till" uttrycker att kommunicera för att rätta till något.

Exempel på användningen:

 • Nu måste du säga till!
 • Han ville inte säga till kocken om det dåliga köttet.
 • Berit sa till mannen att hämta kaffet.
 • Säg till Olle att komma!
 • Tyra samlade mod och sa till Sture, att han skulle gå ut och räfsa gräsmattan.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Säga till" kallas predikat i satsläran och "till" kallas verbpartikel.

Predikat

De sade till honom att sluta bråka.
Fast uttryck: "bjuda till".

Ordklasser: verb + adverb.

Ordet "till" betonas här.


Orden "bjuda till" uttrycker att göra sitt bästa.

Exempel på användningen:

 • Jag bjöd verkligen till under anställningsintervjun.
 • Bertil har alltid bjudit till när det gällde.
 • Chefen vill att vi bjuder till imorgon.
 • Han bjöd upp henne och ville att hon skulle bjuda till.
 • Det är viktigt att du bjuder till nästa vecka på renoveringen.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Bjuda till" kallas predikat i satsläran och "till" kallas verbpartikel.

Predikat

Föräldrar vill ofta att deras barn bjuder till.
Fasta uttryck: "till och från" och "från och till".

Ordklasser: adverb + konjunktion + adverb.

Det sista ordet i uttrycket betonas.


Orden "från och till" eller "till och från" uttrycker att handlingen eller tillståndet inträffar oregelbundet, ej så ofta.

Exempel på användningen:

 • Jag seglar från och till.
 • Han hälsar på henne i Norge till och från.
 • Ulla bjuder på söndagsmiddag från och till.
 • Till och från var han riktigt trevlig.
 • Vi hälsade på mormor från och till.
 • Jag motionerar till och från.
 • Han är ledsen från och till.

Man kan även använda orden "då och då" eller "ibland".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Från och till" eller "till och från" kallas adverbial i satsläran.

Adverbial

Saga brukar studera från och till.
Fast uttryck: "till godo" eller "tillgodo".
Definition: 1.

"Godo" betonas här.


Orden "till godo" uttrycker att handlingen är till fördel för någon eller något.

Exempel på användningen:

 • Styrelsebytet kom medlemmarna till godo.
 • Den nye läraren kom eleverna till godo.
 • Den sänkta skatten kom medborgarna till godo.
 • Hennes entusiasm och glädje kom danseleverna till godo.
 • Förenklingen av reglerna kom företagarna till godo.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Till godo" kallas adverbial i satsläran.

Adverbial

Hans arbete kom föreningen till godo.
Fast uttryck: "till godo" eller "tillgodo".
Definition: 2.


Orden "till godo" uttrycker att det finns något som någon skall ha.

Exempel på användningen:

 • Ni har nu en middag till godo.
 • Jag har pengar på banken till godo.
 • Jag vill ha den inställda Spanien-resan till godo.
 • Sture returnerade boken och fick pengar till godo.
 • Jag har en puss till godo.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Till godo" kallas adverbial i satsläran.

Adverbial

Sten hade hundra kronor till godo i restaurangen.
Idiom: "det gör varken till eller från".

"Till" är adverb här.


Orden "det gör varken till eller från" uttrycker att handlingen eller tillståndet i den andra kommunikationen har ingen betydelse.

Orden "till" och "från" betonas här.

Exempel på användningen:

 • Sture har slutat med kaffe, men det gör varken till eller från.
 • Det gör varken till eller från, att bussen var fem minuter försenad.
 • Berit kommer på måndag från Stockholm, men det gör varken till eller från.
 • Det gör varken till eller från för mig, att Bosse åker till Kina.
 • Det gör varken till eller från, att grannen köper ny bil.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Det gör varken till eller från" kallas huvudsats i satsläran eller subjekt, predikat och adverbial.

Huvudsats

Vi har vunnit en liten vinst på Lotto, och det gör varken från eller till.

Det gör varken från eller till för henne, om han kommer till festen.
Idiom: "så ligger det till".

"Till" är adverb här.


Orden "så ligger det till" uttrycker att handlingen eller tillståndet i den andra kommunikationen är sant och gäller.

Ordet "till" betonas här.

Exempel på användningen:

 • Jag skall snart sticka och så ligger det till.
 • Vi kommer att sluta spela snart och åka hem. Så ligger det till!
 • Så ligger det till! Det får du faktiskt acceptera.
 • Ulla är sjuk och kan ej komma. Så ligger det till!
 • Fred stannade hemma hela förra veckan. Så låg det till!

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Så ligger det till" kallas huvudsats i satsläran eller subjekt, predikat och adverbial.

Huvudsats

Vi har vunnit en stor vinst på Lotto! Så ligger det till!

Du får inte lov att ha någon hund hemma och så ligger det till.
Idiom: "känna till".

"Till" är adverb här.


Orden "känna till" uttrycker att ha kunskap om något.

Man betonar "till" här.

Exempel på användningen:

 • Jag känner till svensk grammatik.
 • Berit kände till att Kungen skulle komma.
 • Detta är väl inget att känna till!
 • Cecilia kommer att känna till allt om hundar.
 • Kände du till att Siw skulle fiska?

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Känna till" kallas predikat i satsläran. "Till" kallas verbpartikel.

Predikat

Du bör "känna till" trafikreglerna.
Idiom: "till sig".

"Till" är adverb här.


Orden "till sig" uttrycker starka positiva eller negativa känslor.

Man betonar "till" här.

Exempel på användningen:

 • Karl var alldeles till sig av glädje efter festen.
 • Hon är till sig av sorg efter dödsfallet.
 • Pär blev till sig av lycka under bröllopet.
 • Hugo har blivit alldeles till sig av vrede många gånger.
 • Nils är till sig av entusiasm.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Till sig" kallas subjektiv predikatsfyllnad i satsläran.

Subjektiv predikatsfyllnad

Visste ni att Bengtsson var "till sig" av lycka efter löneförhöjningen?
Lär dig mer om ordklasserna och satsdelarna!

Om du vill lära dig mer om de enkla orden och hur de fungerar i satsen, då skall du lära dig mer om ordklasserna och satsdelarna. Se här för mer information angående ordklasserna och satsdelarna.

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.