SIN, SITT, SINA

Vad uttrycker ordet? Hur används det?

Ordklass: possessivt pronomen.


Orden "sin", "sitt" och "sina" använder du istället för att säga namnet på ägaren, som är han, hon, den, det eller de.

"Sin" använder du framför vissa substantiv t.ex. bil, båt och tavla. Exempel: Han tog ut "sin" båt.

"Sitt" använder du framför andra substantiv t.ex. hus, paraply och träd. Exempel: Hon städade "sitt" hus.

"Sina" använder du framför substantiv i plural. Exempel: Lena tog på sig "sina" byxor.

Exempel på användningen:

 • Han hämtade sin bil på verkstaden.
 • Sitt hus fick de sälja.
 • Hon glömde sina böcker i bilen.
 • Stig har tagit sin glass.
 • Ulla-Stina skyndade sig in för att hämta sitt paraply.

Ordets ursprung: fornsvenska "sin".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

Orden "sin", "sitt" och "sina" använder du istället för att säga namnet på ägaren. Ägaren är i tredje person och är den som utför handlingen i satsen. Exempel: Olle åt "sin" glass.

"Sin, sitt, sina" kallas attribut i satsläran och används för att bilda satsdelar tillsammans med andra ord.

Attribut

Pär åkte tillbaka och hämtade "sin" väska.
Idiom: "det tar sin tid".

"Sin" är possessivt pronomen här.


"Det tar sin tid" uttrycker att något tar ganska lång tid.

Exempel på användningen:

 • Nu håller de på att lägga nytt tak. Det tar sin tid, innan allt är färdigt.
 • Det tar sin tid att gå den långa rundan.
 • Han lagar golvet i köket. Det tar sin tid.
 • Det tar sin tid, men uterummet blir bra.
 • Jag vill snabbt åka till USA, men det tar sin tid att få visum.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Det tar sin tid" bildar en sats i satsläran.

Huvudsats

"Det tar sin tid" att lacka bordet.
Idiom: "gå sin väg".

"Sin" är possessivt pronomen här.


"Gå sin väg" uttrycker att någon förflyttar sig från ett område arg eller upprörd.

Exempel på användningen:

 • Han gick sin väg från festen efter bråket.
 • När hon såg mannen, som hade varit otrogen mot henne, gick hon sin väg.
 • De går sin väg om Olle blir berusad på bröllopet.
 • Berit gick sin väg från middagen när Jonas rapade högt.
 • Bertil har gått sin väg många gånger vid bråk i familjen.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Gå sin väg" bildar predikat i satsläran ibland tillsammans med andra ord.

Predikat

Jaha, nu "går" Olle "sin väg"!
Idiom: "på sin höjd".

"Sin" är possessivt pronomen här.


"På sin höjd" uttrycker att en handling eller ett tillstånd är på sin maxpunkt.

Exempel på användningen:

 • Ulla åt på sin höjd en chokladbit.
 • Elsa är på sin höjd uppe och går i två timmar.
 • Du får på sin höjd ta ut 10 000:- i lön.
 • Under träning sprang jag på sin höjd 20 km.
 • Vi stannar på sin höjd två timmar på stranden.
 • Festen får på sin höjd kosta femtusen kronor.

Man kan även använda ordet "max".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"På sin höjd" bildar adverbial i satsläran.

Adverbial

Jag ger dig "på sin höjd" tusen kronor.
Idiom: "på sin tid".

"Sin" är possessivt pronomen här.


"På sin tid" uttrycker att en handling eller ett tillstånd skedde i dåtid när någon var aktiv.

Exempel på användningen:

 • På sin tid var han en bra gruvarbetare.
 • Hugo var på sin tid en snabb löpare.
 • Greta bakade på sin tid pepparkakor till hela släkten.
 • På sin tid skrev han i flera tidningar.
 • Erik skrev flera böcker på sin tid.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"På sin tid" bildar adverbial i satsläran.

Adverbial

Berit var en bra brottare "på sin tid".
Idiom: "på sina håll".

"Sina" är possessivt pronomen här.

Orden PÅ sina HÅLL uttrycker att en handling eller ett varande finns på olika platser, här och där. PÅ sina HÅLL i Sverige finns det vargar. Jag vet att man gnäller PÅ sina HÅLL i Malmö över vädret. PÅ sina HÅLL i Skåne vill man bygga ut försvaret. Det spelas bingolotto PÅ sina HÅLL i Sverige. PÅ sina HÅLL i skolorna förekommer det klotter. Orden PÅ sina HÅLL använder man för att bilda satsdelen adverbial. Skriv fem eller fler meningar och använd orden i denna betydelse.

Ordklass: konjunktion, underordnande.
Definition: 1


Ordet "" .

Exempel på användningen:

Man kan även använda ordet "".

Ordets ursprung: .

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"" kallas X i satsläran och används för att bilda nedanstående satsdelar tillsammans med andra ord.
Lär dig mer om ordklasserna och satsdelarna!

Om du vill lära dig mer om de enkla orden och hur de fungerar i satsen, då skall du lära dig mer om ordklasserna och satsdelarna. Se här för mer information angående ordklasserna och satsdelarna.

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.