SIG

Vad uttrycker ordet? Hur används det?

Ordklass: reflexivt pronomen.
Definition: 1


Ordet "sig" uttrycker att någon eller något som utför handlingen också blir utsatt för den.

Exempel på användningen:

  • Han tvättar sig på toaletten.
  • De skötte sig mycket bra på lägret.
  • Hunden slickar sig på tassen.
  • Stina kammade sig länge.
  • Sten ville raka sig innan han gick ut.

Ordets ursprung: fornsvenska, isländska "sik".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

Här blir verben reflexiva tillsammans med ordet "sig".

Läs mer om reflexiva verb här.

"Sig" kallas satsdelsord i satsläran och bildar direkt objekt.

Direkt objekt

Kan Nils raka "sig" på din toalett?
Ordklass: reflexivt pronomen.
Definition: 2


Ordet "sig" uttrycker att handlingen gäller den eller det som utför den.

"Sig" ingår i fasta uttryck tillsammans med verb. Detta fasta uttryck betyder något speciellt. Verbet ändrar sin betydelse tillsammans med "sig".

Exempel: "Hämta" i ett fast uttryck med "sig": Han hämtade sig snabbt efter tävlingen. "Hämta" utan "sig": Ulla gick och hämtade katten i trädgården.

Exempel på användningen:

  • De vill inte gifta sig än.
  • Elden tog sig snabbt i skogen.
  • Sylten kommer att stå sig till våren.
  • Han ställde sig positiv till förslaget.
  • Per hade inte hämtat sig.

Ordets ursprung: fornsvenska, isländska "sik".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

Här blir verben inte reflexiva tillsammans med ordet "sig".

"Sig" kallas verbpartikel i satsläran och bildar predikat tillsammans med andra ord.

Predikat

"Kommer" den här saften "att stå sig"?
Lär dig mer om ordklasserna och satsdelarna!

Om du vill lära dig mer om de enkla orden och hur de fungerar i satsen, då skall du lära dig mer om ordklasserna och satsdelarna. Se här för mer information angående ordklasserna och satsdelarna.

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.