NÄR

Vad uttrycker ordet? Hur används det?

Ordklass: konjunktion, underordnande (subjunktion).


Ordet "när" uttrycker att nu följer en beskrivning av tidpunkten.

Exempel på användningen:

 • De hamnade i trubbel, när banken höjde räntan.
 • När klockan slog tolv, gick han på lunch direkt.
 • Olle kom hem, när pengarna var slut.
 • Jag satt i telefon, när barnen kom hem.
 • Det var alldeles mörkt, när vi åkte till mormor.
 • Jag skall måla båten, när våren kommer.
 • Jag ropar när middagen är färdig.
 • Nu, när sommaren är här, är livet verkligen underbart.
 • Jag svetsade ihop bilen, när Svensson var borta.
 • Han hoppade och skrek av glädje, när de gifte sig.

Ordets ursprung: fornsvenska "naer".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"När" kallas fogeord i satsläran, inleder en bisats och används för att binda ihop huvudsats med bisats.

Huvudsats med bisats

Jag skall vattna blommorna, när du har gått.


Ordklass: adverb.
Definition: 1


Ordet "när" uttrycker att någon vill veta tidpunkten för handlingen eller tillståndet.

Exempel på användningen:

Ordet "när" används i direkta frågor.

 • När kommer du?
 • När skall de gifta sig?
 • När skall vi sluta?
 • När måste de gå?
 • När kan du komma till festen?

Ordets ursprung: fornsvenska "naer".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"När" kallas satsdelsord i satsläran och bildar adverbial.

Adverbial

"När" kommer pizzan?
Ordklass: adverb.
Definition: 2


Ordet "när" uttrycker att nu följer det som någon vill veta tidpunkten för.

Exempel på användningen:

Ordet "när" används indirekta frågor.

 • Jag undrar när du kommer.
 • De undrar när de skall gifta sig.
 • Han undrar när vi skall sluta.
 • Ulla vill veta när vi skall sluta.
 • Jag frågar mig när de måste gå.
 • Jag funderar över när du kan komma till festen.

Ordets ursprung: fornsvenska "naer".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"När" används här som ett fogeord i satsläran, inleder bisats och binder ihop huvudsats med bisats.

Huvudsats med bisats

Vi visste inte "när" pizzan kom.
Idiom: "inte på långt när".

"När" är adverb här.


"Inte på långt när" uttrycker att något är långtifrån att vara uppnått.

Exempel på användningen:

 • Läraren är inte på långt när kvalificerad.
 • Vi är inte på långt när klara.
 • Han målar inte på långt när så bra, som hon gör.
 • Vi mår inte på långt när så dåligt som igår.
 • Jag hade inte på långt när så mycket pengar som min syster.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Inte på långt när" kallas satsdelsord i satsläran och används för att bilda adverbial.

adverbial

Han gick "inte på långt när så fort" som Lisa.

Stina är "inte på långt när" klar.

Jag har "inte på långt när" fullt med varor i frysen.
Idiom: "något så när".

"När" är adverb här.


"Något så när" uttrycker att något inte riktigt når upp till en nivå.

Exempel på användningen:

 • Stina var något så när nöjd efter bilreparationen.
 • Han målar något så när bra.
 • Han fick något så när bra betyg i skolan.
 • Jag är något så när glad efter mötet.
 • Olle har något så när mycket pengar.
 • Boken var något så när välbehållen.
 • Katten är något så när rumsren.
 • Ungarna blev något så när belåtna med maten.

Man kan även använda ordet "ganska".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Något så när" kallas satsdelsord i satsläran och används för att bilda adverbial.

Adverbial

Thomas fiskar "något så när skickligt".

Jag är "något så när" mätt.

Gill har "något så när" bra minne.
Idiom: "när som helst".

"När" är adverb här.


"När som helst" uttrycker att handlingen görs eller tillståndet är vid en obestämd tidpunkt.

Exempel på användningen:

 • Du kan komma när som helst.
 • Han skrattar när som helst på kontoret.
 • Jag kan äta middag när som helst.
 • Per-Erik äter godis när som helst.
 • Hunden kan springa ut när som helst på dygnet.
 • Han kunde skratta när som helst.
 • Katten kan dyka upp när som helst i lägenheten.
 • Berit kunde bli sur när som helst.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"När som helst" kallas satsdelsord i satsläran och används för att bilda adverbial.

Adverbial

George kunde ge sig ut med båten "när som helst".
Idiom: "så när".

"När" är adverb här.


"Så när" uttrycker att man var nära att uppnå det som beskrivs i handlingen.

Exempel på användningen:

 • Jag hade så när missat bussen.
 • Olle glömde så när nycklarna på bordet.
 • Han har så när förstört äktenskapet.
 • Oskar hade så när vunnit högsta vinsten.
 • Pär blev så när sjökapten.
 • De hade så när klarat målet för bygget.

Man kan även använda ordet "nästan".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Så när" kallas satsdelsord i satsläran och används för att bilda adverbial.

Adverbial

Vi hade "så när" missat färjan.
Lär dig mer om ordklasserna och satsdelarna!

Om du vill lära dig mer om de enkla orden och hur de fungerar i satsen, då skall du lära dig mer om ordklasserna och satsdelarna. Se här för mer information angående ordklasserna och satsdelarna.

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.