MYCKET

Vad uttrycker ordet? Hur används det?

Ordklass: adverb.


Ordet "mycket" uttrycker att något görs eller är i en stor mängd.

Exempel på användningen:

 • En mycket kall glass låg på bordet.
 • Hon var mycket vacker.
 • Han är mycket stor för sin ålder.
 • Jag sköt bollen mycket hårt.
 • De dök mycket djupt ner i bassängen.
 • Oskar målade huset mycket noga.
 • Vi skall äta mycket till jul.
 • Nu gäller det att träna mycket.
 • Han kunde inte springa mycket.
 • Öva mycket så blir du duktig!
 • Olle ville simma mycket i bassängen.

Ordets ursprung: latin "magnus" som betyder stor.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Mycket" kallas satsdelsord i satsläran och bildar satsdelen adverbial.

Adverbial

Vera körde "mycket".
Ordklass: adjektiv.


Ordet "mycket" uttrycker att någon eller något finns i stor mängd.

Exempel på användningen:

 • Han hämtade mycket sand.
 • Olle hade mycket anteckningar från föreläsningen.
 • Hon hade mycket packning med sig till Spanien.
 • De har sett mycket elände i världen.
 • Caroline köpte mycket bröd i affären.
 • Det var mycket folk på flygplatsen.

Ordets ursprung: latin "magnus" som betyder stor.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Mycket" kallas attribut i satsläran och ingår i olika satsdelar.

Attribut

"Mycket" mjölk behövs till barnen.
Lär dig mer om ordklasserna och satsdelarna!

Om du vill lära dig mer om de enkla orden och hur de fungerar i satsen, då skall du lära dig mer om ordklasserna och satsdelarna. Se här för mer information angående ordklasserna och satsdelarna.

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.