MEN

Vad uttrycker ordet? Hur används det?

Ordklass: konjunktion, samordnande.
Definition: 1


Ordet "men" binder samman satser och satsdelar av samma sort. "Men" uttrycker att den kommunikation som följer inte passar in eller inte är den man väntar sig.

Exempel på användningen:

 • Ture, men inte Sture, hämtade min gitarr i affären.
 • Oskar sprang tio mil, men han blev ej trött.
 • Hon pratar men lyssnar ej.
 • Studierna går långsamt men framåt.
 • Filmen var lång men intressant.
 • Sture målade staketet men inte grinden.
 • Lisa städar fort men effektivt.
 • Erik gick och lade sig, men han var ej trött.
 • Pär handlade åt mormor men ej åt farmor.
 • Han slöar men hinner till bussen.

Ordets ursprung: fornsvenska "maen".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Men" kallas bindeord i satsläran och används för att binda ihop likadana satser och satsdelar.

Subjekt

"Jag", men inte "Karl", kommer till matchen.

Predikat

Olle "satsade" men "förlorade" i poker.

Subjektiv predikatsfyllnad

Jag är "sparsam" men "fattig".

Direkt objekt

Han åt "äpplen" men inte "päron".

Objektiv predikatsfyllnad

Vi valde henne till "tärna" men inte till "lucia".

Indirekt objekt

Olle gav blommor "till henne" men inte "till svärmor".

Adverbial

De jobbade "snabbt" men ej "noggrant".

Agent

Huset målades "av Greta" men inte "av Sture".

Attribut

En "arg" men "söt" hund sprang genom trädgården.

Huvudsats med huvudsats

Jag hämtade maten, men jag glömde kaffet.

Bisats med bisats

Ulla berättade, att hon skulle åka till USA, men att hon inte kom dit.
Ordklass: konjunktion, samordnande.
Definition: 2


Ordet "men" inleder en kommunikation (ibland förkortad) och uttrycker ett ogillande eller en protest.

Exempel på användningen:

 • Men kan du börja någon gång!
 • Men Oskar då!
 • Men ni måste vara tysta nu!
 • Men kan du komma då!
 • Men kan du stänga stereon nu!
 • Men skynda dig hit!

Ordets ursprung: fornsvenska "maen".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Men" kallas bindeord i satsläran och används för att binda ihop huvudsatser.

Anmärkning: "Men" används här för att binda ihop en protest eller ett ogillande med en tidigare - ibland väldigt mycket tidigare - kommunikation i samma ämne.

Exempel:

Kommunikation år 2001: Jag vill att du är snäll och tyst på våra kalas. Kommunikation år 2006: "Men" Nils då!
Ordklass: substantiv.

"Men" är här ett substantiv i flertal.


Ordet "men" är namn på en kommunikation som innehåller problem, svårigheter eller invändningar.

Exempel på användningen:

 • Jag vill inte höra några men vid läggdags.
 • Det var tråkigt för chefen att lyssna på en massa men.
 • Han ville inte höra på fler men.
 • Olle framförde våra men.
 • Joel klargjorde deras men.

Ordets ursprung: fornsvenska "maen".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Men" kallas huvudord i satsläran och används här för att bilda olika satsdelar tillsammans med andra ord.

Subjekt

"Alla men" besvärade chefen mycket.

Direkt objekt

Chefen var trött "på alla men" från de anställda.

Indirekt objekt

Stina lade för mycket tid "på sina problem och men".

Agent

Han knäcktes "av alla problem och men".
Idiom: "efter många om och men".

"Men" är substantiv här.


"Efter många om och men" uttrycker att tillståndet uppnåddes eller handlingen gjordes efter mycket besvär och problem.

Exempel på användningen:

 • De blev klara efter många om och men.
 • Efter många om och men återvände hon till Sverige.
 • Han fick sin bil efter många om och men.
 • Efter många om och men fixade han taket.
 • Fred hoppade i bassängen efter många om och men.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Efter många om och men" kallas satsdelsord i satsläran och bildar satsdelen adverbial.

Adverbial

"Efter många om och men" fick han upp en torsk.
Idiom: "inga om och men".

"Men" är substantiv här.


"Inga om och men" uttrycker att inga problem eller invändningar önskas.

Exempel på användningen:

 • Inga om och men! ropade hon högt.
 • Sätt igång och arbeta! Inga om och men nu, ropade Hugo.
 • Jag vill att ni blir klara med huset idag. Inga om och men.
 • Mamman var trött på att säga: Inga om och men.
 • Inga om och men! skrek chefen.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Inga om och men" är en satsförkortning och används i uppmaningar och utrop.
Lär dig mer om ordklasserna och satsdelarna!

Om du vill lära dig mer om de enkla orden och hur de fungerar i satsen, då skall du lära dig mer om ordklasserna och satsdelarna. Se här för mer information angående ordklasserna och satsdelarna.

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.