MED

Vad uttrycker ordet? Hur används det?

Ordklass: Preposition.
Definition: 1


Ordet "med" uttrycker att nu följer något som hör till det föregående.

Exempel på användningen:

 • Han bodde i ett rum med kokvrå.
 • Hon äger en dator med extra stor bildskärm.
 • Köp boken med ordförklaringar i slutet!
 • Stina hämtade burken med äpplemos.
 • Vi tittade på ett stort hus med garage.
 • Här finns det en bil med luftkonditionering.

Ordets ursprung: grekiska "meta".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Med" är en partikel i satsläran och bildar attribut tillsammans med andra ord.

Attribut

Mannen "med kepsen" kom in i rummet.

George köpte en ballong "med brun korg".

Barnen sålde majblommor till en tant "med glasögon".

Caroline bodde i ett rum "med balkong".

Trappan målades av killen "med skägget".
Ordklass: Preposition.
Definition: 2


Ordet "med" uttrycker att nu följer den som också gör handlingen.

Exempel på användningen:

 • Han pratar med sin mamma.
 • Sture brukar kommunicera med hunden.
 • Erik löptränade med Astrid.
 • Peter planerade med Karin.
 • Jim skall snart gifta sig med Neyda.
 • Han åkte på semester med familjen Johansson.
 • Hon är med Nils och leker.
 • Jag äger torpet med mina bröder.
 • De pratade mycket med sina grannar.

Ordets ursprung: grekiska "meta".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Med" kallas partikel i satsläran och används för att bilda adverbial tillsammans med andra ord.

Adverbial

Vilhelm diskuterade livligt "med läraren".
Ordklass: Preposition.
Definition: 3


Ordet "med" uttrycker att nu följer redskap eller hjälpmedel som används vid handlingen.

Exempel på användningen:

 • Han åt med kniv och gaffel.
 • Olle öppnade låset med nyckel.
 • Stina tog sig till Malmö med buss och tåg.
 • De renoverade bordet med sandpapper.
 • Han tvättade badrummet med rengöringsmedel.
 • Hunden rengjorde sin päls med tassarna.
 • De drog upp trädroten med bilen.
 • Bela tog sig ut till oljeplattformen med helikopter.

Ordets ursprung: grekiska "meta".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Med" kallas partikel i satsläran och används för att bilda adverbial tillsammans med andra ord.

Adverbial

Jag rensade min badrumsbrunn "med toaborsten".
Ordklass: Preposition.
Definition: 4


Ordet "med" uttrycker att nu följer mängden av handlingen.

Exempel på användningen:

 • Jag vann med tio sekunder.
 • Han leder med fem sekunder över klungan.
 • Ledarhunden kommer före med två timmar.
 • Hon kom efter klassen med tjugotre räkneuppgifter.
 • Priset var nedsatt med fem kronor.
 • Glasspriset höjdes med femtio öre.
 • De missade oasen med fem meter i sandstormen.

Ordets ursprung: grekiska "meta".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Med" kallas partikel i satsläran och används för att bilda adverbial tillsammans med andra ord.

Adverbial

Bea vinner "med en armlängd".
Ordklass: Adverb.
Definition: 1


Ordet "med" uttrycker att någon eller något deltager i handlingen.

Ordet "med" betonas här.

Exempel på användningen:

 • Ulla reste till Florida och Siv reste med.
 • Hon följde med dem i bilen.
 • Stina cyklade med i loppet, för att hjälpa Erik.
 • De åkte med i lastbilen, för att hålla honom sällskap.
 • Vi hängde med familjen Jönsson till Tivolit.
 • Stolen fick hänga med oss till torpet.
 • Olle följde med tåget nedför stupet.

Ordets ursprung: grekiska "meta".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Med" kallas verbpartikel i satsläran och används för att bilda predikat tillsammans med andra ord.

Predikat

Nallen "får" du inte "ta med"
Ordklass: Adverb.
Definition: 2


Ordet "med" uttrycker att någon eller något är i samma tillstånd eller gör samma handling.

Ordet "med" betonas här.

Exempel på användningen:

 • Olle är sjuk; det är jag med.
 • De cyklar till jobbet, och det gör vi med.
 • Olle är trött, och det är jag med.
 • Stolen är fin, och det är bordet med.
 • Bosse äger mycket mark. Det gör Mats med.
 • De är väldigt glada, och det är jag med.

Man kan även använda ordet "också".

Ordets ursprung: grekiska "meta".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Med" kallas satsdelsord i satsläran och bildar satsdelen adverbial.

Adverbial

Han är kristen. Det är hon "med".
Fast uttryck: "gå med"

Ordklasser: Verb + adverb.


Orden "gå med", som används med "på", uttrycker att någon accepterar att göra eller vara något.

Ordet "med" betonas här.

"Gå med" används alltid här med prepositionen och partikeln "på".

Exempel på användningen:

 • Jag går med på att spela fotboll.
 • De gick med på avtalet.
 • Olle och Kajsa tänkte länge och gick sedan med på att köpa huset.
 • Jag fick hunden att gå med på att bada.
 • Det kan jag inte gå med på.
 • Pär gick med på överenskommelsen.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Gå" kallas huvudord (huvudverb) och "med" kallas verbpartikel i satsläran. De bildar satsdelen predikat. Orden används alltid tillsammans med satsdelspartikeln "på".

Predikat

Frida "gick med" på att dansa.
Fast uttryck: "hålla med"

Ordklasser: Verb + adverb.


Orden "hålla med" uttrycker att någon ser något på samma sätt och är överens.

Ordet "med" betonas.

Exempel på användningen:

 • Jag kan förstå det hela, och jag håller med Erik.
 • Sonja och Pär håller med statsministern
 • Frida håller med städerskan.
 • Sture tog ställning och höll med Peter.
 • Vi kunde se att hon höll inte med.
 • Jag håller med dig om att vi måste sluta nu.
 • Olle håller med oss om att vi måste stänga butiken.
 • Stina håller inte med om att vi skall bada bastu.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Hålla" kallas huvudord och "med" kallas verbpartikel i satsläran. De används för att bilda satsdelen predikat.

Predikat

Hon ville gifta sig och han "höll med" henne.
Fast uttryck: "vara med"

Ordklasser: Verb + adverb.


Orden "vara med", som används med "om", uttrycker att någon eller något upplever någonting.

"Vara med" används alltid här med prepositionen och partikeln "om".

Ordet "med" betonas.

Exempel på användningen:

 • Bosse har varit med om mycket.
 • Pär berättade vad han hade varit med om.
 • Vad har du varit med om?
 • Nils var med om något hemskt.
 • Pappan var med om dopet.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Vara" kallas huvudord (huvudverb) och "med" kallas verbpartikel i satsläran. De bilar satsdelen predikat. Orden används alltid tillsammans med satsdelspartikeln "om".

"Vara med" bildar nedanstående satsdelar.

Predikat

De "ville" inte "vara med" om mer bråk på festen.
Idiom: "till och med"
Definition: 1

"Med" är adverb här.

Förkortning: t.o.m.


"Till och med" uttrycker att det som följer är något man inte väntade sig.

Exempel på användningen:

 • Till och med Inga kom till festen.
 • Nu har till och med Stina fått jobb.
 • Vi målade till och med bakom elementet.
 • Till och med Bosse badade i havet.
 • Han åt till och med kärnorna i äpplet.
 • Sture gav henne till och med blommor.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Till och med" är adverbial i satsläran.

Adverbial

Han kunde "till och med" köra grävskopa.
Idiom: "till och med"
Definition: 2

"Med" är adverb här.

Förkortning: t.o.m.


Orden "till och med" uttrycker att handlingen eller tillståndet pågår fram till en angiven gräns, som även ingår. "Till och med tisdag" innebär att handlingen pågår till tisdagen och även under hela tisdagen.

Exempel på användningen:

 • Han var borta till och med 23 december.
 • Hildur läste till och med sidan 102 i boken.
 • Sture målade till och med femte brädan.
 • Jag har skurat till och med fjärde rummet.
 • Joel är på semester till och med juli månad.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Till och med" är adverbial i satsläran.

Adverbial

Nils kunde jobba "till och med torsdag".
Idiom: "från och med"

"Med" är adverb här.

Förkortning: fr.o.m.


Orden "från och med" uttrycker att handlingen eller tillståndet pågår från en angiven gräns, som även ingår. "Från och med tisdag" innebär att handlingen pågår från tisdagen och även under hela tisdagen.

Exempel på användningen:

 • Från och med tisdag är hon på sitt nya jobb.
 • Jag kan skotta snö från och med december.
 • Från och med mars är Kalle i USA.
 • Olle är på Västervångsskolan från och med fredag.
 • Från och med nästa år får man rösta på posten.
 • Jag har slutat röka från och med igår.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Från och med" är adverbial i satsläran.

Adverbial

Nils kan jobba "från och med torsdag".
Lär dig mer om ordklasserna och satsdelarna!

Om du vill lära dig mer om de enkla orden och hur de fungerar i satsen, då skall du lära dig mer om ordklasserna och satsdelarna. Se här för mer information angående ordklasserna och satsdelarna.

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.