IFRÅN

Vad uttrycker ordet? Hur används det?

Lägg märke till!
"Ifrån" kan även användas som preposition, då kan du även använda ordet "från". Se ordet "från".

Ordklass: adverb.
Definition: 1


Ordet "ifrån" uttrycker att handlingen innebär ett lämnande av någon eller något.

"Ifrån" är betonat här.

Exempel på användningen:

 • Du kan ställa ifrån dig glaset där.
 • Hugo satte ifrån sig tallriken på diskbänken.
 • Tyra vill lägga ifrån sig tidningen nu.
 • Hon får inte gå ifrån mig!
 • Jag vill inte att du släpper ifrån dig någon viktig information.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Ifrån" kallas verbpartikel-adverb i satsläran och används för att bilda predikat tillsammans med andra ord.

Predikat

Kan du lägga ifrån dig tidningen nu?
Ordklass: adverb.
Definition: 2


Ordet "ifrån" uttrycker att handlingen innebär att ta bort någon eller något.

"Ifrån" är betonat här.

Exempel på användningen:

 • Vi kan dra ifrån en krona av priset.
 • Ta inte ifrån mig min nya flickvän.
 • Jag får dra ifrån tusen kronor av lönen för skadan.
 • Stina tog ifrån Ture hans piano.
 • Jag drar ifrån tio kronor av priset för att datumen har gått ut.
 • Karl tog ifrån mig godiset.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Ifrån" kallas verbpartikel-adverb i satsläran och används för att bilda predikat tillsammans med andra ord.

Predikat

"Kan" ni "ta ifrån" henne pengarna?
Idiom: "det kommer man inte ifrån".

"Ifrån" är adverb här.

"Ifrån" är betonat här.


"Det kommer man inte ifrån" uttrycker att det som har kommunicerats innan är viktigt och går inte att komma undan.

Exempel på användningen:

 • Nu skall deklarationen snart lämnas in, det kommer man inte ifrån.
 • Man måste arbeta hårt. Det kommer man inte ifrån!
 • Det är mycket att göra till jul, det kommer man inte ifrån.
 • Det är en hel del arbete med småbarn. Det kommer man inte ifrån!
 • Sveriges ekonomi är beroende av utlandets, det kommer man inte ifrån.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Det kommer man inte ifrån" är en sats i satsläran.

Sats

En bil behöver servas regelbundet - det kommer man inte ifrån.
Idiom: "långt ifrån".

"Ifrån" är adverb här.

"Ifrån" är betonat här.


"Långt ifrån" uttrycker att handlingen eller tillståndet är på ett stort avstånd från en beskrivning.

Exempel på användningen:

 • Han är långt ifrån lycklig.
 • Jobbet var långt ifrån klart.
 • Egon springer långt ifrån snabbt.
 • De är långt ifrån framme i Stockholm.
 • Sture var långt ifrån färdig med golvet igår.
 • Chefen kommer att vara långt ifrån nöjd med detta resultatet.
 • Jim är långt ifrån klar med boken.
 • Berit är långt ifrån ful.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Långt ifrån" är adverbial i satsläran.

Adverbial

Ben springer "långt ifrån" så snabbt som Nils.
Idiom: vara / bli "ifrån sig".

"Ifrån" är adverb här.

"Ifrån" är betonat här.


Vara / bli "ifrån sig" uttrycker att någon är / blir ledsen eller upprörd.

Exempel på användningen:

 • Efter barnets död var hon ifrån sig.
 • Han var alldeles ifrån sig efter konkursen.
 • De blev ifrån sig efter olyckan.
 • Cecilia var alldeles ifrån sig, när hennes mormor dog.
 • Saga och hennes mamma var helt ifrån sig efter inbrottet.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

Vara / bli "ifrån sig" är subjektiv predikatsfyllnad i satsläran.

Subjektiv predikatsfyllnad

Bli inte alldeles ifrån dig nu!
Lär dig mer om ordklasserna och satsdelarna!

Om du vill lära dig mer om de enkla orden och hur de fungerar i satsen, då skall du lära dig mer om ordklasserna och satsdelarna. Se här för mer information angående ordklasserna och satsdelarna.

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.