GENOM

Vad uttrycker ordet? Hur används det?

Ordklass: preposition.
Definition: 1


Ordet "genom" uttrycker från en sida av något till den andra sidan.

Exempel på användningen:

 • Bilen körde snabbt genom tunneln.
 • Tjejen är rädd för att gå genom parken på kvällen.
 • De sprang långsamt genom dungen.
 • Hon såg inte oss utan gick bara snabbt genom rummet.
 • Jag gick hastigt genom baren.

Man kan även använda ordet "igenom".

Ordets ursprung: fornsvenska "ginom".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Genom" kallas partikel i satsläran och används tillsammans med andra ord för att bilda satsdelen adverbial.

Adverbial

Hunden sprang snabbt "genom röret".
Ordklass: preposition.
Definition: 2


Ordet "genom" uttrycker från början till slutet av något.

Exempel på användningen:

 • Han skrattade genom hela filmen.
 • Hon hade mycket roligt genom hela sin barndom.
 • Sture trivdes genom tävlingen.
 • Glädjen var stor genom stora delar av festen.
 • Hunden var nedsövd genom operationen.

Ordets ursprung: fornsvenska "ginom".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Genom" kallas partikel i satsläran och används tillsammans med andra ord för att bilda satsdelen adverbial.

Adverbial

Hugo sov "genom hela båtresan".
Ordklass: preposition.
Definition: 3


Ordet "genom" uttrycker nu följer hjälpmedel eller metod för att uppnå ett resultat.

Exempel på användningen:

 • Han fick nytt arbete genom Jack.
 • Genom motion förbättrade han sin hälsa.
 • De lärde sig ämnet genom hårda studier.
 • Genom schemaläggning fick han mer ordning på sitt liv.
 • Hunden blev tamare genom dressyr.
 • Genom god skötsel trivdes växten.
 • Genom kommunikation kan man lösa allt.
 • Jag blev av med mina rädslor genom terapi.

Ordets ursprung: fornsvenska "ginom".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Genom" kallas partikel i satsläran och används tillsammans med andra ord för att bilda satsdelen adverbial.

Adverbial

Folke lärde sig mer om bilen "genom studier".
"Genom" i fasta uttryck tillsammans med olika verb

Ordklass: adverb.
Definition: 1


Ordet "genom" uttrycker att handlingen görs från början till slutet av något.

Ordet "genom" betonas här.

Exempel på användningen:

 • Stig läste genom boken snabbt.
 • Vi gick genom planen för företaget.
 • De lyssnade genom CD:n.
 • Han läste genom alla emails.
 • De tog sig genom djungeln.

Man kan även använda ordet "igenom".

Ordets ursprung: fornsvenska "ginom".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Genom" kallas verbpartikel i satsläran och används du tillsammans med andra ord för att bilda satsdelen predikat.

Predikat

Pär "tittade genom" manuskriptet.
Lär dig mer om ordklasserna och satsdelarna!

Om du vill lära dig mer om de enkla orden och hur de fungerar i satsen, då skall du lära dig mer om ordklasserna och satsdelarna. Se här för mer information angående ordklasserna och satsdelarna.

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.