FÖR ATT

Vad uttrycker ordet? Hur används det?

Ordklass: konjunktion, underordnande (subjunktion).


"För att" uttrycker att nu följer avsikten med en handling eller tillstånd.

Exempel på användningen:

  • Vera gick ut i köket för att hämta kaffet.
  • Joel springer ofta i skogen, för att han vill förbättra sin kondition.
  • Oskar målar båten, för att vi skall undvika skador.
  • Pär vilar, för att han är trött.
  • Ivar skriver för hand för att kunna jobba på tåget.
  • Jag sprang hem för att gå ut med hunden.
  • Sture cyklade till Malmö för att gå på kurs.
  • Hildur åkte till Helsingborg och tog ut alla sina pengar, för att hon ville det.
  • Jag gick ut för att hämta vatten.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

Lägg märke till skillnaden mellan "för" och "för att".

Du använder "för" som bindeord när du vill kommunicera att en anledning eller förklaring följer. Denna anledning eller förklaring är något som händer - det finns inget syfte.

Exempel med "för" som då uttrycker att anledningen följer:
Pär slutade skolan för han blev mobbad hela tiden.
Han vann på lotto för Sture hjälpte honom.

"För att" inleder en bisats och uttrycker att nu följer avsikten med en handling eller tillstånd.

Exempel med "för att" som då uttrycker att avsikten följer:
Pär slutade skolan för att han skulle studera vidare i Lund.
Han spelade på lotto för att hjälpa sina barn.

"För att" kallas fogeord i satsläran och används för att inleda bisatser och binda ihop dem med huvudsatser.

Fogeord

Barnet grät länge på sitt rum för att få uppmärksamhet.
Lär dig mer om ordklasserna och satsdelarna!

Om du vill lära dig mer om de enkla orden och hur de fungerar i satsen, då skall du lära dig mer om ordklasserna och satsdelarna. Se här för mer information angående ordklasserna och satsdelarna.

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.