EN, ENS

Vad uttrycker ordet? Hur används det?

En

Ordklass: obestämt pronomen.
Definition: 1.


Ordet "en" uttrycker att det gäller en obestämd person, som har påverkats eller utsatts för något.

Ordet "en" är obetonat här.

Ordet "en" är objektsformen till ordet "man".

Exempel på användningen:

 • De tar hand om en i skidbackarna i Sälen.
 • Jag vet att de klipper en fint vid Stortorget.
 • De säljer fisk till en vid hamnen.
 • Spårvagnen kör en till Kortedala.
 • Färjan tar en ut i Göteborgs skärgård.
 • De blir sura på en i affären om man stjäler.
 • Läraren blir sur på en om man pratar i klassen.
 • De klippte en fint förut vid Lilla Torg.
 • Olle har hjälpt en bra, innan han fick sluta.
 • Hoppas den nye skall hjälpa en lika bra.
 • Man blir glad när någon bekräftar en.

Ordets ursprung: fornsvenska "en".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"En" kallas satsdelsord i satsläran och bildar nedanstående satsdelar - ibland tillsammans med andra ord.

Direkt objekt

De klippte "en" billigt i Köpenhamn.

Indirekt objekt

De serverar "en" kaffe på det här stället.

Adverbial

Det stod en massa människor "framför en" på matchen.
Ens

Ordklass: obestämt pronomen.


Ordet "ens" uttrycker att en obestämd person äger något.

Ordet "ens" är obetonat här.

Ordet "ens" är genitivformen till ordet "man".

Exempel på användningen:

 • Man blir glad, när ens vänner kommer.
 • Om ens ägodelar försvinner på resan, blir man upprörd.
 • Man bör lära sig matlagning, för att ens kost skall bli nyttig.
 • Ens vänner försvinner om man lurar dem.
 • Ens hälsa är viktig.

Ordets ursprung: fornsvenska "en".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Ens" kallas attribut i satsläran och ingår i olika satsdelar.

Attribut

Ens samvete bör vara rent.
En

Ordklass: adverb.


Ordet "en" uttrycker handlingen görs i en obestämd mängd.

Exempel på användningen:

 • Vi var en tio, tolv stycken på festen.
 • Han körde en hundra, tvåhundra mil på sommaren.
 • Vi vandrade en fem, sex mil om dagen.
 • Inga åt en två, tre kakor till kaffet.
 • Jag hjälpte en tre, fyra personer igår.

Man kan även använda ordet "ungefär".

Ordets ursprung: fornsvenska "en".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"En" kallas satsdelsord i satsläran och används för att bilda adverbial.

Adverbial

"En" sju, åtta, nio personer kom till festen.

Fred högg ner "en" tre, fyra träd.

Han uppvaktade "en" två, tre sjuksköterskor med blommor.

Hugo cyklade "en" fem, sex mil i veckan.

Boken skrevs av "en" två, tre olika författare.
Lär dig mer om ordklasserna och satsdelarna!

Om du vill lära dig mer om de enkla orden och hur de fungerar i satsen, då skall du lära dig mer om ordklasserna och satsdelarna. Se här för mer information angående ordklasserna och satsdelarna.

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.