EN, ETT

Vad uttrycker orden? Hur används de?

Obestämd artikel


Orden "en, ett" uttrycker att någon eller något är en obestämd person eller sak.

Orden "en, ett" är obetonade när de används som obestämda artiklar.

I samband med vissa ord använder man "en" - i samband med andra ord "ett". De står alltid före ett huvudord.

Exempel på användningen:

 • Jag skall köpa en bil i Ystad.
 • Han kom hit för att låna en bok.
 • Har du sett en kille? Ja, det gick en förbi nyss.
 • Hunden ville ha ett ben.
 • Hon var sur en eftermiddag.
 • Olle vill nog köpa ett skrivbord.
 • Har du klättrat i ett träd?
 • En man klättrade in genom fönstret.
 • Fredrik mötte en kvinna på gatan.

Ordets ursprung: fornsvenska "en".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"En, ett" kallas attribut i satsläran och ingår i olika satsdelar.

Attribut

"En" man kom till byn på kvällen.
Ordklass: räkneord
Definition: 1.


Orden "en, ett" uttrycker den minsta mängden av en helhet.

Orden en, ett är betonade när de används som räkneord.

I samband med vissa ord använder man "en" - i samband med andra ord "ett".

Exempel på användningen:

 • Jag har en katt och två hundar hemma.
 • Det finns en kaka kvar.
 • Han hämtade ett bord och lämnade kvar två.
 • Olle har bara varit tillsammans med en tjej.
 • Pär har bara druckit ett glas läsk.

Ordets ursprung: fornsvenska "en".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"En, ett" kallas attribut i satsläran och ingår i olika satsdelar.

Attribut

De valde "en" ordförande och två styrelsemedlemmar på mötet.
Ordklass: räkneord
Definition: 2.


Orden "en, ett" uttrycker den minsta mängden av något som nämnts tidigare.

Orden en, ett är betonade när de används som räkneord.

I samband med vissa ord använder man "en" - i samband med andra ord "ett".

Exempel på användningen:

 • Det låg två karameller i skålen och jag tog en.
 • Det växte tio träd i trädgården. Han högg ner ett.
 • Han såg många böcker i hyllan på biblioteket och bläddrade i en.
 • Stina vill ha många barn. Nu har hon fött ett!
 • När jag gick hemifrån fanns det två fåglar i buren, nu finns det bara en.

Ordets ursprung: fornsvenska "en".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"En, ett" kallas satsdelsord i satsläran och bildar olika satsdelar.

Subjekt

Tre brödrar åkte hem. En stannade i stugan.

Subjektiv predikatsfyllnad

Tre företagschefer blev befordrade. Pär var en av dem.

Direkt objekt

Gruppen målade tre hus. Billy tog själv hand om ett.

Objektiv predikatsfyllnad

De utsåg två lucior i företaget. Eva utsågs till en.

Indirekt objekt

Jag har två släktingar i livet. Till jul fick jag presenter från en av dem.

Adverbial

Lilla Greta sprang omkring i trädgården bland gästerna. När far kom hem, gömde hon sig bakom en av dem.

Agent

Två politiker var i Folkets Hus. Debatten leddes av en av dem.
Idiom: "ett tu tre".

"Ett" är räkneord här.


"Ett tu tre" uttrycker att något var eller gjordes snabbt och oväntat.

Exempel på användningen:

 • De jobbade på och ett tu tre var de klara.
 • Tiden gick och ett tu tre var det midnatt.
 • Ett tu tre var barnen vuxna och utflugna ur boet.
 • Sture träffade henne i Stockholm och ett tu tre var de gifta.
 • Ett tu tre blev hon klar med körkortet.
 • Ett tu tre sprang hon ett maratonlopp.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Ett tu tre" är adverbial i satsläran.

Adverbial

"Ett tu tre" var han klar med motorcykeln.
Lär dig mer om ordklasserna och satsdelarna!

Om du vill lära dig mer om de enkla orden och hur de fungerar i satsen, då skall du lära dig mer om ordklasserna och satsdelarna. Se här för mer information angående ordklasserna och satsdelarna.

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.