BÅDE

Vad uttrycker ordet? Hur används det?

Ordklass: konjunktion, samordnande.


Ordet "både" uttrycker att nu följer det första av ett par.

Används endast tillsammans med ordet "och".

Exempel på användningen:

  • Hon kunde både springa och hoppa.
  • Både Sture och Olle skall vara med på bröllopet.
  • Boken är både spännande och rolig.
  • Han sprang både fort och länge.
  • Ivar putsade både bilen och båten.
  • Hon gav presenter både till farmor och farfar.
  • Hildur kan hjälpa dig med både frukost och lunchmacka.

Ordets ursprung finns i fornsvenskan.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Både" kallas bindeord i satsläran och används för att binda samman likadana satsdelar.

Subjekt

Både "Stina" och "Greta" gick på bio.

Predikat

Han ville både "bada" och "sola".

Subjektiv predikatsfyllnad

Erika var både "söt" och "trevlig".

Direkt objekt

Nils lagade både "dörren" och "fönstret".

Objektiv predikatsfyllnad

De valde Erik till både "ordförande" och "tillfällig kassör".

Indirekt objekt

Ulla bakade bröd "till" både "grannen" och "sin syster".

Adverbial

Bilen körde både "snabbt" och "säkert".

Agent

Båten renoverades av både "Oskar" och "Stina".
Lär dig mer om ordklasserna och satsdelarna!

Om du vill lära dig mer om de enkla orden och hur de fungerar i satsen, då skall du lära dig mer om ordklasserna och satsdelarna. Se här för mer information angående ordklasserna och satsdelarna.

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.