AV

Vad uttrycker ordet? Hur används det?

Ordklass: preposition.
Definition: 1.


Ordet "av" uttrycker att nu följer upphovsmannen.

Exempel på användningen:

 • Här kan du se en artikel av Peter L.
 • På väggen hänger en djurmålning av Bengt.
 • Hon läste en novell av P.G Svensson.
 • Han hörde ett föredrag av professor Larsson.
 • Fred bjöd på en målning av Zorn.

Ordets ursprung: fornsvenska, isländska "af".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Av" kallas partikel i satsläran och används för att bilda attribut tillsammans med andra ord. Dessa attribut används i olika satsdelar.

Attribut

En skiss "av Da Vinci" hänger säkert i Louvren.

Han lyssnade på musik "av Mozart".

Ivar skrev ett förord till boken "av Sten".

Bibeln står bredvid romanen "av P.Lagerkvist".

Artisterna inspirerades av musiken "av ABBA".
Ordklass: preposition.
Definition: 2.


Ordet "av" uttrycker att nu följer någon eller något som utför handlingen i en passiv sats.

Passiv sats är en kommunikation där det som blir utsatt för handlingen står först.

Exempel på användningen:

 • Stämningen på festen höjdes av Pernilla.
 • Huset har ritats av Thor Nilsson.
 • Tavlan målades av Gösta.
 • Märkena i väggen är gjorda av hunden.
 • Boken är skriven av John Grisham.

Ordets ursprung: fornsvenska, isländska "af".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Av" kallas partikel i satsläran och används för att bilda satsdelen agent tillsammans med andra ord.

Agent

Spisen rengjordes "av Hildur".
Ordklass: preposition.
Definition: 3.


Ordet "av" uttrycker att nu följer innehållet i något.

Ordet "av" betonas ej här.

Exempel på användningen:

 • Förra årets semester bestod mest av regn.
 • Boken består av tre delar.
 • Publiken utgjordes av kvinnor.
 • Sjukhuset bestod av nitton avdelningar.
 • Kroppen består mest av vatten.
 • Middagen utgjordes av fyra rätter.
 • Hans liv har bestått av mycket glädje.
 • Middagen bestod av tre rätter.
 • Schemat utgjordes av hårt arbete.

Ordets ursprung: fornsvenska, isländska "af".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Av" kallas verbpartikel-preposition i satsläran och används för att bilda satsdelen predikat tillsammans med andra ord.

Predikat

Hennes dagbok består mest av skvaller.
Ordklass: preposition.
Definition: 4.


Ordet "av" uttrycker att nu följer materialet som något är gjort av.

Exempel på användningen:

 • Paret tappade en skål av glas.
 • Johan gav vagnen ett nytt hjul av trä.
 • Jill stod bakom en pelare av marmor.
 • Äktenskapet räddades av en ring av guld.
 • Erik gav henne en ring av guld.
 • Ett bord av trä väntade på henne i stugan.

Ordets ursprung: fornsvenska, isländska "af".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Av" kallas partikel i satsläran och används för att bilda attribut tillsammans med andra ord. Dessa attribut används sedan i olika satsdelar.

Attribut

Han satt i en fåtölj av läder.
Ordklass: preposition.
Definition: 5.


Ordet "av" uttrycker att nu följer materialet som används vid skapandet.

Exempel på användningen:

 • Sture bygger båtar av plast.
 • Skålen är gjord av glas.
 • Hus byggs ofta av trä.
 • Förr gjordes yxor av sten.
 • Hon har stickat strumpor av ullgarn.
 • Anita har tillverkat många ringar av guld.
 • Lillen gjorde ett hus av femtio legobitar.

Ordets ursprung: fornsvenska, isländska "af".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Av" kallas partikel i satsläran och används för att bilda adverbial tillsammans med andra ord.

Adverbial

Oskar kommer att bygga en grill av tegelstenar.
Ordklass: preposition.
Definition: 6.


Ordet "av" uttrycker att nu följer delarna som något är uppbyggt av.

Exempel på användningen:

 • Boken är uppbyggd av fem kapitel.
 • De byggde upp ett nytt kafé av Signes gamla ställe.
 • Skolan var sammansatt av fyra byggnader.
 • Han skapade ett nytt företag av tre försäljningskontor.
 • Företaget är uppbyggt av fem avdelningar.

Ordets ursprung: fornsvenska, isländska "af".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Av" kallas partikel i satsläran och används för att bilda adverbial tillsammans med andra ord.

Adverbial

De bildade ett nytt företag "av det gamla".
Ordklass: preposition.
Definition: 7.


Ordet "av" uttrycker att nu följer fördelen eller nackdelen.

Exempel på användningen:

 • Olle har nytta av sin erfarenhet.
 • Laget har fördel av hemmaplan.

 • Stina hade stor nytta av bilen.
 • Berit har nackdel av sin ålder.
 • Oskar hade stor hjälp av rullstolen.

Ordets ursprung: fornsvenska, isländska "af".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Av" kallas partikel i satsläran och används för att bilda adverbial tillsammans med andra ord.

Adverbial

Familjen Olsson hade nackdel av husets läge.
Ordklass: preposition.
Definition: 8.


Ordet "av" uttrycker att nu följer orsaken till något.

Exempel på användningen:

 • Han dog av svält.
 • De hoppade av glädje.
 • Erik blev stressad av det nya jobbet.
 • Väggen blev svart av rök.
 • Stina blev stum av chock.
 • Hunden kommer att bli sjuk av den dåliga maten.
 • Hon fick hosta av dammet.

Ordets ursprung: fornsvenska, isländska "af".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Av" kallas partikel i satsläran och används för att bilda satsdelen adverbial tillsammans med andra ord.

Adverbial

Tina har fått allergi av hunden.
Ordklass: preposition.
Definition: 9.


Ordet "av" uttrycker nu följer en helhet som handlingen gäller.

Exempel på användningen:

 • Polisen arresterade tre bovar av ligan.
 • Han äger fem ringar av guldhögen.
 • Kan du ge mig en bit av kakan?
 • Jag vill ha en skiva av osten.
 • Jag kan väl få fyra bitar av chokladen.
 • Hämta fem bitar av tårtan.

Ordets ursprung: fornsvenska, isländska "af".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Av" kallas partikel i satsläran och används för att bilda adverbial tillsammans med andra ord.

Adverbial

Ulla åt fem bitar "av tårtan".
Ordklass: preposition.
Definition: 10.


Ordet "av" uttrycker att nu följer givaren.

Exempel på användningen:

 • Stina har fått boken av Sture.
 • Kan du inte låna pengar av Bosse?
 • Vem har du fått bokhyllan av?
 • Boris erhöll diplomet av föreningen.
 • Stina har erhållit mycket pengar av Nils.

Ordets ursprung: fornsvenska, isländska "af".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Av" kallas partikel i satsläran och används för att bilda adverbial tillsammans med andra ord.

Adverbial

Boris har fått många möbler "av sina föräldrar".
Ordklass: preposition.
Definition: 11.


Ordet "av" uttrycker att nu följer helheten.

Exempel på användningen:

 • Två av gästerna började skratta.
 • En av er får åka hem imorgon.
 • Två av gruppens medlemmar gav sig iväg för att hjälpa henne.
 • Festen stördes av tre av ungdomarna.
 • Han spelade fotboll med fyra av barnen.
 • Fem av dem hämtade hunden.

Ordets ursprung: fornsvenska, isländska "af".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Av" kallas partikel i satsläran och används för att bilda attribut tillsammans med andra ord. Dessa attribut används sedan i olika satsdelar.

Attribut

Yngve gav blommor till "fem av" eleverna i klassen.
Ordklass: adverb.
Definition: 1.


Ordet "av" uttrycker att handlingen ändrar rörelseriktning eller position.

Här är ordet "av" betonat.

Exempel på användningen:

 • Han körde av vägen.
 • De svängde av vid affären och körde mot Lund.
 • Ta av till höger i nästa korsning.
 • George steg av tåget snabbt.
 • Olle lastade av potatissäckarna utanför huset.
 • Jag lämnade av henne vid träningshuset.
 • Stina hoppade av bussen i farten.

Ordets ursprung: fornsvenska, isländska "af".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Av" kallas partikel i satsläran och används för att bilda predikat tillsammans med andra ord.

Predikat

De "svängde "av" efter Signes kafé.
Ordklass: adverb.
Definition: 2.


Ordet "av" uttrycker att handlingen är avslutande eller stoppande.

Här är ordet "av" betonat.

Exempel på användningen:

 • Stäng "av" TVn!
 • Slå "av" strömmen när du jobbar.
 • Domaren blåste "av" matchen.
 • Lägg "av" med ert bråk.
 • Stäng "av" alla apparater när du är bortrest.

Ordets ursprung: fornsvenska, isländska "af".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Av" kallas partikel i satsläran och används för att bilda predikat tillsammans med andra ord.

Predikat

Han ville att de skulle lägga "av"
Ordklass: adverb.
Definition: 3.


Ordet "av" uttrycker att handlingen tar bort något eller gör det mindre.

Här är ordet "av" betonat.

Exempel på användningen:

 • Klipp "av" bandet.
 • Hon klippte "av" sig håret.
 • Skruva "av" locket på burken.
 • Han högg "av" grenen med en yxa.
 • Fred skar "av" kanterna på brödet.
 • Tor vred "av" nyckeln när han skulle öppna.

Ordets ursprung: fornsvenska, isländska "af".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Av" kallas partikel i satsläran och används för att bilda predikat tillsammans med andra ord.

Predikat

Ture har kortat "av"repet.
Ordklass: adverb.
Definition: 4.


Ordet "av" uttrycker att handlingen upprepas tills något är klart.

Här är ordet "av" betonat.

Exempel på användningen:

 • Jag vill arbeta "av" skulden.
 • Olle betalade "av" lånet i banken.
 • Pär jobbade "av" skulden genom hjälpa till med huset.
 • De kunde inte betala "av" längre på lånet.
 • Vera har betalt "av" sin skuld.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Av" kallas partikel i satsläran och används för att bilda predikat tillsammans med andra ord.

Predikat

Har du jobbat "av" din skuld nu?
Idiom: "rent av".

"Av" är adverb här.


Orden "rent av" uttrycker att nu följer ett tillägg till handlingen eller tillståndet.

Exempel på användningen:

 • Jag städade lägenhet noga, rent av finputsade den.
 • Olle köpte rent av hela skidanläggningen.
 • Pär sprang fort och han sprang rent av i världsrekordstempo.
 • Hon är sjuk, rent av döende.
 • Disken var smutsig, rent av äcklig.
 • Han målade fint, rent av konstnärligt.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Rent av" kallas satsdelsord i satsläran och används för att bilda adverbial tillsammans med andra ord.

Adverbial

Hon är söt, "rent av" vacker.
Idiom: "hoppa av".

"Av" är adverb här.


Orden "hoppa av" uttrycker att en handling plötsligt avslutas.

Exempel på användningen:

 • Pär har hoppat av skolan.
 • Stina vill hoppa av Spanienresan.
 • Pappan tyckte inte om att hon hoppade av.
 • Hoppa inte av din utbildning.
 • Greta hoppade av körkortsutbildningen.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Hoppa av" kallas huvudord + partikel (betonad) i satsläran och används för att bilda predikat ibland tillsammans med andra ord.

Predikat

De ville "hoppa av" militärtjänstgöringen.
Idiom: "av och an".

"Av" är adverb här.


Orden "av och an" uttrycker att en rörelse görs fram och tillbaka.

Exempel på användningen:

 • Han gick av och an.
 • Olle gick av och an i väntrummet, när hans fru skulle föda.
 • Stina gick glatt av och an och väntade på tåget.
 • Sture sprang av och an i varuhuset och letade efter barnet.
 • Jag blir orolig när du går av och an i rummet.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Av och an" kallas satsdelsord i satsläran och används för att bilda adverbial.

Adverbial

Jag blir nervös när du går "av och an".
Idiom: "av och till".

"Av" är adverb här.


Orden "av och till" uttrycker att tillståndet eller handlingen upprepas oregelbundet.

Exempel på användningen:

 • Jag röker av och till.
 • Frida surar av och till.
 • Man fick säga till honom av och till.
 • Av och till tvättade vi bilen.
 • Han hämtade oss på festerna av och till.
 • Berit är glad av och till.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Av och till" kallas satsdelsord i satsläran och används för att bilda adverbial.

Adverbial

De går på bio "av och till".
Lär dig mer om ordklasserna och satsdelarna!

Om du vill lära dig mer om de enkla orden och hur de fungerar i satsen, då skall du lära dig mer om ordklasserna och satsdelarna. Se här för mer information angående ordklasserna och satsdelarna.

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.