ATT

Vad uttrycker ordet? Hur används det?

Ordklass: infinitivmärke.

Infinitivmärket "att" står framför grundformen av verb.


Ordet "att" uttrycker: Nu följer ett ord, som beskriver en aktivitet eller tillstånd.

Exempel på användningen:

 • Att cykla är underbart.
 • Olle tycker om att läsa.
 • Att vara ledig kan vara mycket skönt.
 • Stina njöt av att spela piano.
 • Per älskar att fotografera.

Ordets ursprung: fornsvenska "at".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Att" kallas partikel i satsläran och används för att bilda olika satsdelar tillsammans med andra ord.

Subjekt

"Att sjunga" är roligt.

Subjektiv predikatsfyllnad

Min favoritsysselsättning är "att läsa".

Direkt objekt

Sture gillar "att bowla".

Objektiv predikatsfyllnad

De fick honom "att dansa".

Indirekt objekt

Fred lade mycket tid "på att skriva".

Adverbial

Han är van "att köra bil".

Agent

George har stärkts "av att arbeta".
Ordklass: konjunktion, underordnande (subjunktion).
Definition: 1.


Ordet "att" uttrycker: Nu följer mer information.

Exempel på användningen:

 • Han sa, att han skulle komma senare.
 • Att de skulle komma hem snart, visste alla på gatan.
 • Greta tyckte, att barnen skulle gå hem.
 • Vera trodde inte, att Lisa skulle åka till Italien.
 • Bill kände, att de ville inte ha med honom i fotbollslaget.
 • De såg snabbt, att han inte skulle klara sig.
 • Hon lovade, att bjuda honom på lunch.
 • Att gå på operan, var inget han kunde tänka sig.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Att" kallas fogeord i satsläran och används för att inleda bisatser och binda samman dem med huvudsatser.

Lägg märke till att verbet, predikatet, i huvudsatsen alltid är intransitivt.

Fogeord som inleder bisats

Stina visste, att hon skulle få göra om kursen.
Ordklass: konjunktion, underordnande (subjunktion)
Definition: 2.


Ordet "att" fungerar tillsammans med andra ord och inleder bisatser. "Att" plus det andra ordet får tillsammans en speciell betydelse.

Exempel på användningen:

 • Olle sprang hem för att hämta katten.
 • Priset på huset gick upp, därför att räntorna sjönk.
 • Han seglade till Hven, trots att det stormade.
 • Ulla vann utmärkelsen, genom att skicka in ett fint bidrag.
 • Jill gick igenom sin dator, så att den fungerade bättre.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Att" kallas fogeord i satsläran och används för att inleda bisatser tillsammans med andra ord.

Fogeord som inleder bisatser

De stack från Stockholm, utan att Berit följde med.
Ordklass: konjunktion, underordnande (subjunktion).
Definition: 3.


Ordet "att" uttrycker: Nu följer mer information. Används i utrop där huvudkommunikationen är utelämnad.

Exempel på användningen:

 • Att du vann priset!
 • Att Tor kom hem i tid!
 • Att du kunde vara så duktig!
 • Att TVn fungerar igen!
 • Att Victor är uppe i Sälen!

Ordets ursprung: fornsvenska "at".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Att" kallas fogeord i satsläran och används för att inleda bisatser som är utrop. Huvudsatsen är utelämnad.

Fogeord som inleder bisats

Att bilen startar trots kylan!
Lär dig mer om ordklasserna och satsdelarna!

Om du vill lära dig mer om de enkla orden och hur de fungerar i satsen, då skall du lära dig mer om ordklasserna och satsdelarna. Se här för mer information angående ordklasserna och satsdelarna.

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.