ÄN

Vad uttrycker ordet? Hur används det?

Ordklass: preposition.


Ordet "än" uttrycker att nu följer det som något jämförs med.

Exempel på användningen:

 • Han tjänar mer än hundratusen om året.
 • Hugo skottade mer än två lastbilar snö.
 • Sängen är mindre än två meter.
 • Vi har mer än tusen kronor på banken.
 • Lisa åkte mer än fem gånger till Köpenhamn.
 • De har tippat mindre än tio gånger i sitt liv.

Ordets ursprung: fornsvenska "aen".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Än" kallas partikel i satsläran och används för att bilda nedanstående satsdelar tillsammans med andra ord.

Subjekt

"Mer än två liter läsk" är inte nyttigt.

Subjektiv predikatsfyllnad

Olle är "starkare än sin storebror".

Direkt objekt

Eleven har mer "än tre väskor" i skolan.

Objektiv predikatsfyllnad

De gjorde honom mer "än glad" på bröllopet.

Indirekt objekt

De har skänkt pengar "till" mer "än tio föreningar".

Adverbial

Maten räckte "till mindre än tio personer".

Agent

Torpet renoverades "av fler än fem hantverkare".

Anmärkning:

Ordet "än" kan tillhöra ordklasserna preposition, konjunktion och adverb. Vad är skillnaden mellan ordet "än" som preposition och "än" som konjunktion?

preposition:

Olle tjänar mer än hundratusen om året.

konjunktion:

Olle tjänar mer, än Nils gör.
Här inleder "än" en bisats.

Olle tjänar mer än Nils.
Här inleder "än" en ofullständig bisats. "Än Nils" är alltså en bisats. Den fullständiga bisatsen är: "än Nils gör".

Speciellt vid ordet "sin":

När du använder ordet "sin" är inte "än" en konjunktion som inleder en bisats. "Än" är då en preposition.

Han tjänar mer än sin bror.
Sture arbetar mindre än sin mor.

Skall du bilda bisatser och använda "än" som konjunktion får du istället säga:

Han tjänar mer än hans bror gör.
Sture arbetar mindre än hans mor.

Skillnaden är alltså om det finns en ofullständig bisats i meningen eller ej. Se ofullständiga satser här.
Ordklass: konjunktion, underordnande (subjunktion).


Ordet "än" uttrycker att nu följer det som något jämförs med.

"Än" inleder en bisats och beskriver något som innehållet i huvudsatsen jämförs med.

Exempel på användningen:

 • Fred tyckte mer om sin hund, än han tyckte om Olgas katt.
 • Olle tjänar mer än Pär.
 • Han tyckte mer om hundar, än han tyckte om katter.
 • Du är duktigare än hon.
 • Vi hoppar högre än de.
 • Olle och Stina köpte en finare villa, än Pär har köpt.
 • Hon är kortare än farmor.
 • Erik har mer prylar, än Sture har.
 • Han äter fortare, än jag gör.
 • Olle är starkare, än Pär är.
 • Den senapen är starkare, än den i kylskåpet är.
 • Sverige är större, än Danmark är.
 • De kastar längre, än skollaget gör.
 • Ulla syr bättre, än de andra syr.
 • Peter har fler filmer, än Nils har.

Vid jämförelser kan predikatet ofta utelämnas. Exempel: Olle är starkare, än Pär är. Blir: Olle är starkare än Pär. "Än Pär" är då en förkortad bisats.

Ordets ursprung: fornsvenska "aen".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Än" kallas fogeord i satsläran, inleder en bisats och används för att binda ihop en huvudsats med bisats. Bisatsen är ofta satsförkortad.

Inleder bisats

Jim har bättre dator, "än" Victor har.

Han gjorde Kalle mer ledsen än arg.

Jag lade mer tid på TV-tittande, än jag lade på läxor.

Johan verkar gladare idag än igår.
Ordklass: adverb.
Definition: 1


Ordet "än" uttrycker att en handling eller ett tillstånd har pågått en tid och pågår fortfarande.

Exempel på användningen:

 • Jag är inte klar med middagen än.
 • Ulla sitter där än och försöker lösa korsordet.
 • Han har inte lyckats än.
 • Bosse finns hos henne än.
 • De har inte slutat måla än.
 • Han går till samma restaurang än.
 • Ulla är sorgsen än.
 • Inga är inte hemma än.
 • Bilen går än.

Man kan även använda ordet "ännu".

Ordets ursprung: fornsvenska "aen".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Än" kallas satsdelsord i satsläran och används för att bilda satsdelen adverbial.

Adverbial

Han har inte gett upp "än".
Ordklass: adverb.
Definition: 2.


Orden "än - än" uttrycker att två handlingar eller tillstånd är helt olika och växlar.

Exempel på användningen:

 • Än regnade det, än var det solsken.
 • Än bråkade de, än var de vänner.
 • Än var det uppåt, än var det neråt på det företaget.
 • Än hade de pengar, än var de panka.
 • Än var det glädje, än var det problem på företaget.
 • Än spelade vi tennis, än satt vi i solen och slöade.

Ordets ursprung: fornsvenska "aen".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Än - än" kallas bindeord i satsläran och binder ihop likadana satser.

Huvudsats med huvudsats

Än pratade de, än var de tysta.

Bisats med bisats

Jag vet, att än går bilen bra, och att än stannar den.
Ordklass: adverb.
Definition: 3.


Ordet "än" uttrycker att handlingen eller tillståndet ökar eller upprepas.

Exempel på användningen:

 • Jag är än säkrare.
 • Stina städar än oftare.
 • Pär äger än fler båtar.
 • De stal i affären än en gång.
 • Problemen blev än svårare.
 • Han jobbade än hårdare.
 • De anställde än fler jobbare.
 • Olle fick sätta in än mer pengar i företaget.
 • Stina köpte än mer kläder.
 • När han kom tillbaka, blev hon än gladare.

Man kan även använda ordet "ännu".

Ordets ursprung: fornsvenska "aen".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Än" kallas satsdelsord i satsläran och används för att bilda satsdelen adverbial.

Adverbial

Bilen gick "än fortare".

"Än" högre hus finns i Dubai.

Doris är "än" lugnare nuförtiden.

Han drack "än" mer mjölk.

Varje jul gav Olle presenter till "än" fler barn.

Påsken firas av "än" fler människor.
Ordklass: adverb.
Definition: 4.


Ordet "än" uttrycker att en handling eller ett tillstånd är obegränsat.

Exempel på användningen:

 • Jag står vid din sida, vad som än händer.
 • Jag gifter mig inte med dig, vad du än lovar.
 • Vad du än är, blir du antagen i flottan.
 • Hur mycket du än tjatar, kommer jag inte att ändra mig.
 • Vad du än säger, så kommer jag inte på söndag.
 • Hur mycket du än tvättar bilen, kommer du inte att få lacken bra.
 • Vilket väder det än blir, kommer jag.

Ordets ursprung: fornsvenska "aen".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Än" kallas satsdelsord i satsläran och används för att bilda satsdelen adverbial.

Adverbial

Du blir inte klar idag, hur hårt du "än" jobbar.
Fast uttryck: "än - då".

Ordklasser: adverb + adverb.


Orden "än - då" uttrycker en protest eller ett ifrågasättande av en tidigare kommunikation och används i en följdfråga tillsammans med någon eller något det gäller.

Exempel på användningen:

 • Alla i familjen är rika. Än Olle ?
 • Nu har alla fått sina paket. Än jag ?
 • Lisa och Stina här är er veckopeng. Än jag ?
 • Ni skall alla få hårda straff för detta. Än han ? Än hon ?
 • Ni där borta skall spela fotboll. Än vi ?
 • Vi kommer alla på söndag. Än Inga ?
 • De skall på semester nästa vecka. Än hunden ?
 • Jag skall sälja alla mina ägodelar. Än huset i Spanien ?

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Än - då" bildar en satsförkortning tillsammans med någon eller något det gäller i en fråga.
Fast uttryck: "än sen då".

Ordklasser: adverb + adverb + adverb.


Orden "än sen då" uttrycker att man inte bryr sig om det som har kommunicerats.

Exempel på användningen:

 • Du kommer inte att få någon veckopeng. Än sen då!
 • Vi kommer försent till bion. Än sen då!
 • Jim har flyttat till Bolivia. Än sen då!
 • Du har ju inte sovit inatt. Än sen då! Jag sover på förmiddagen istället.
 • Du kom försent till jobbet igår. Än sen då!

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Än sen då" är en satsförkortning i satsläran.

Satsförkortning

Jag kommer och hämtar er. Än sen då!
Lär dig mer om ordklasserna och satsdelarna!

Om du vill lära dig mer om de enkla orden och hur de fungerar i satsen, då skall du lära dig mer om ordklasserna och satsdelarna. Se här för mer information angående ordklasserna och satsdelarna.

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.