ALL, ALLT, ALLA

Vad uttrycker orden? Hur används de?

Ordklass: Obestämt pronomen.

Står tillsammans med ett substantiv.


Orden "all, allt, alla" står istället för hela den obestämda mängden.

I samband med vissa ord använder man "all", i samband med andra ord "allt".

"Alla" används framför huvudord i flertal.

All

Exempel på användningen:

 • Jag skall ägna all fritid åt hunden.
 • All kärlek till dig, min sköna.
 • Publiken visade all sin glädje.
 • All respekt till mina föräldrar.
 • All framgång beror på chefen.

Allt

Exempel på användningen:

 • Jag vill att du hämtar allt gräs.
 • Använd inte allt varmvatten när du duschar.
 • Sture vill inte göra allt arbete själv.
 • Ät inte upp allt brödet.
 • Allt arbete skall vänta tills imorgon.

Alla

Exempel på användningen:

 • Flytta alla bilar från parkeringen.
 • Alla glas skall bort från bordet!
 • Jag hämtade alla glasen.
 • Alla barnen hjälpte till.
 • Alla sopor skall tas om hand och slängas.

Ordets ursprung: fornsvenska "alder".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"All, allt, alla" kallas attribut i satsläran och ingår i olika satsdelar.

Attribut

Pelle drack upp all saft.
All, allt, alla

Ordklass: Obestämt pronomen.

Står självständigt.


Orden "all, allt, alla" står istället för hela den obestämda mängden.

I samband med vissa ord använder man "all", i samband med andra ord "allt".

"Alla" används i flertal.

All

Exempel på användningen:

 • Töm all jord därborta, Jim. Jag menar verkligen all.
 • Hon gav honom all kärlek. Menar du all?
 • Kan du ta all mat i kylskåpet? All?
 • Oskar ägnade all sin tid åt fiske. Är du säker på att det var all?
 • Joel tränade med all kraft på gymmet. Var det verkligen all?

Allt

Exempel på användningen:

 • Jag skall ge dig allt.
 • Peter ville förstå allt.
 • Allt kunde de inte lösa.
 • De visste inte allt om henne.
 • Ulla var här i förmiddags och lämnade allt.

Alla

Exempel på användningen:

 • Sture ville att alla skulle gå hem från festen nu.
 • Alla ville spela fotboll.
 • Yngve gav presenter till alla.
 • Det går inte att få med alla till Spanien.
 • Alla åkte till Skrylle utanför Dalby.

Ordets ursprung: fornsvenska "alder".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"All, allt, alla" kallas satsdelsord i satsläran och används för att bilda nedanstående satsdelar.

Subjekt

"Alla" kom till festen.

Direkt objekt

Hon sade till "alla" att komma till middagen.

Pär kämpade mot "allt" i skolan.

Indirekt objekt

Mormor gav presenter till "alla".

Adverbial

Han byggde huset "med hjälp av alla i familjen".

Hildur har haft svårigheter "med allt".

Agent

Båten målades "av alla".
Idiom: "alla tiders".
Definition: 1.

"Alla" är pronomen här.


"Alla tiders" uttrycker att någon eller något är enastående bra.

Exempel på användningen:

 • Sture är en alla tiders kille.
 • Lisa har köpt en alla tiders hund.
 • Alla tiders tjej kom mot mig på gatan.
 • De skaffade sig ett alla tiders hus.
 • Bosse har köpt ett alla tiders bil.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Alla tiders" kallas attribut i satsläran och används i olika satsdelar.

Attribut

Ulrik är "alla tiders" tennisspelare.
Idiom: "alla tiders".
Definition: 2.

"Alla" är pronomen här.


Orden "alla tiders" uttrycker att någon eller något är i ett enastående tillstånd.

Exempel på användningen:

 • Hon blev alla tiders efter skilsmässan.
 • Sture är alla tiders!
 • Den här båten är alla tiders.
 • Fred ansåg båten vara alla tiders.
 • Detta jobbet är alla tiders!
 • Oskar har ansett Spanien vara alla tiders.
 • Villan verkar vara alla tiders.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Alla tiders" kallas satsdelsord och används för att bilda subjektiv eller objektiv predikatsfyllnad i satsläran.

Subjektiv predikatsfyllnad

Stina tycker att Olle är "alla tiders"!

Objektiv predikatsfyllnad

Nils anser henne "vara alla tiders".
Idiom: "alltiallo" eller "allt i allo".

"Allt" är pronomen här.


"Allt i allo" är ett namn på någon som hjälper till med det mesta.

Exempel på användningen:

 • Bertil är företagets allt i allo.
 • Han är verkligen en bra allt i allo.
 • Vi behöver en ny alltiallo.
 • Du kan ge jobbet till alltiallon.
 • Fotbollsföreningar brukar ha en allt i allo.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Allt i allo" kallas huvudord i satsläran och används för att bilda nedanstående satsdelar - ibland tillsammans med andra ord.

Subjekt

"Allt i allon" bjöd på kaffe.

Subjekt predikatsfyllnad

Han är "vår bäste allt i allo".

Direkt objekt

Skäll inte "på allt i allon"!

Objektiv predikatsfyllnad

De utsåg honom till "föreningens allt i allo".

Indirekt objekt

Chefen brukar ge många order till allt i allon.

Adverbial

Pojken gömde sig "bakom allt i allon".

Agent

Kontoret städades snabbt "av alltiallon".
Idiom: "en gång för alla".

"Alla" är pronomen här.


"En gång för alla" uttrycker att en slutgiltig handling görs.

Exempel på användningen:

 • Jag gjorde slut med henne en gång för alla.
 • Sten slutade i företaget en gång för alla.
 • Olle slutade röka en gång för alla.
 • En gång för alla flyttade Stina från Sverige.
 • Han sa till henne att sluta tjata en gång för alla.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"En gång för alla" kallas satsdelsord i satsläran och används för att bilda adverbial.

Adverbial

Jag renoverade huset "en gång för alla".
Idiom: "när allt kommer omkring".

"Allt" är pronomen här.


"När allt kommer omkring" uttrycker en tidpunkt då en bedömning av situationen gjorts.

Exempel på användningen:

 • När allt kommer omkring så älskar jag honom.
 • När allt kommer omkring, vill jag bygga ut huset, trots kostnaden.
 • Vi stannar i Sverige över sommaren, när allt kommer omkring.
 • När allt kommer omkring, så vill jag fortsätta studera till läkare.
 • Hilda köper båten när allt kommer omkring.
 • När allt kommer omkring så är jag glad.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"När allt kommer omkring" är en bisats i satsläran.

Bisats

"När allt kommer omkring", var jag ganska nöjd med situationen.
Idiom: "under all kritik".
Definition: 1.

"All" är pronomen här.


"Under all kritik" uttrycker att någon eller något verkligen är mycket dåligt.

Exempel på användningen:

 • Jobbet var under all kritik.
 • Situationen på skolan är under all kritik.
 • Jill ansåg hans bok vara under all kritik.
 • Nils målning blev under all kritik.
 • Gustavs hälsa kommer att bli under all kritik.
 • Hans humör är under all kritik.
 • De anser den nya datorn vara under all kritik.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Under all kritik" kallas satsdelsord i satsläran och används för att bilda subjektiv eller objektiv predikatsfyllnad.

Subjektiv predikatsfyllnad

Det nya bordet är "under all kritik".

Objektiv predikatsfyllnad

Båtklubben anser den nya kranen "vara under all kritik".
Idiom: "under all kritik".
Definition: 2.

"All" är pronomen här.


"Under all kritik" uttrycker att något görs mycket dåligt.

Exempel på användningen:

 • Olle målar under all kritik.
 • Ivan har uppfört sig under all kritik.
 • Maten smakade under all kritik.
 • Han framförde Beethoven under all kritik.
 • Barnen diskade under all kritik, så det fick göras om.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Under all kritik" kallas satsdelsord i satsläran och används för att bilda satsdelen adverbial.

Adverbial

Berit sjöng "under all kritik".
Allt

Ordklass: adverb.
Definition: 1.


Ordet "allt" uttrycker att tillståndet fortsätter och ökar.

Exempel på användningen:

 • Joel blir allt bättre på bordtennis, ju mer han tränar.
 • Karl kommer att bli allt bättre på simning, om han tränar flitigt.
 • Hon blev allt smidigare med hjälp av gymnastiken.
 • Maten har blivit allt dyrare.
 • De gick allt längre och längre.
 • Barnen skrek allt högre.
 • Sture gjorde henne allt gladare.
 • Hundarna blev allt smutsigare ute i skogen.

Ordets ursprung: fornsvenska "alder".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Allt" kallas satsdelsord i satsläran och används för att bilda adverbial.

Adverbial

Stina blev allt sämre på sjukhuset.
Allt

Ordklass: adverb.
Definition: 2.


Ordet "allt" uttrycker att någon vädjar om samtycke vad det gäller handlingen.

Exempel på användningen:

 • Nu får du allt komma!
 • Jag måste allt skynda mig, om jag skall hinna.
 • Han får allt stänga dörren efter sig.
 • Björn får allt rätta sig efter våra regler.
 • Du måste allt komma i tid på ditt nya jobb.

Ordets ursprung: fornsvenska "alder".

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Allt" kallas satsdelsord i satsläran och används för att bilda adverbial.

Adverbial

Nu skojar du allt.
Idiom: "allt som oftast".

"Allt" är adverb här.


"Allt som oftast" uttrycker att handlingen görs rätt så ofta.

Exempel på användningen:

 • Lena motionerar allt som oftast.
 • Allt som oftast ringer mormor mig på kvällarna.
 • Ulf byter om på jobbet allt som oftast.
 • Jag äter allt som oftast på kvällen.
 • Han tog bilen till jobbet allt som oftast.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Allt som oftast" kallas satsdelsord i satsläran och används för att bilda adverbial.

Adverbial

De åker till stranden på sin semester "allt som oftast".
Alltet

Ordklass: substantiv i bestämd form.


"Alltet" är namn på en helhet.

Exempel på användningen:

 • Ekonomin verkar svag för gården. Jag vill se hela alltet.
 • Hela alltet var itu efter stormen.
 • Sten fick hela alltet på sig när han kom hem.
 • Hela alltet kan vara svårt att förstå.
 • Tyra packade ner hela alltet i resväskan.

Exempel på ordets användning i satsdelarna

För dig som vill veta mer om hur ordets används.

"Alltet" kallas huvudord i satsläran och används för att bilda nedanstående satsdelar - ibland tillsammans med andra ord.

Subjekt

"Hela alltet" var svårt att överblicka.

Subjektiv predikatsfyllnad

Universum är "alltet".

Direkt objekt

När hon kom hem, fick hon höra "hela alltet".

Objektiv predikatsfyllnad

Prästen ansåg Gud "vara alltet".

Adverbial

Susanne är snart färdig "med hela alltet".

Agent

Pelle knäcktes "av hela alltet".
Lär dig mer om ordklasserna och satsdelarna!

Om du vill lära dig mer om de enkla orden och hur de fungerar i satsen, då skall du lära dig mer om ordklasserna och satsdelarna. Se här för mer information angående ordklasserna och satsdelarna.

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.